BaseMultiTargetPreparer

public abstract class BaseMultiTargetPreparer
extends Object implements IMultiTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer


Bazowa implementacja IMultiTargetPreparer pozwalająca na wyłączenie obiektu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BaseMultiTargetPreparer ()

Metody publiczne

final boolean isDisabled ()

Zwraca wartość True, jeśli cały obiekt jest wyłączony (pomiń konfigurację i demontaż).

final boolean isTearDownDisabled ()

Zwraca wartość True, jeśli należy pominąć samo rozbijanie.

final void setDisable (boolean isDisabled)

Ustawia, czy obiekt powinien być wyłączony.

final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

Ustawia, czy krok rozrywania obiektu powinien zostać pominięty.

Konstruktorzy publiczni

BaseMultiTargetPreparer

public BaseMultiTargetPreparer ()

Metody publiczne

jest niepełnosprawny

public final boolean isDisabled ()

Zwraca wartość True, jeśli cały obiekt jest wyłączony (pomiń konfigurację i demontaż). Inaczej nieprawda.

Zwroty
boolean

jestTearDownWyłączone

public final boolean isTearDownDisabled ()

Zwraca wartość True, jeśli należy pominąć samo rozbijanie. Inaczej nieprawda.

Zwroty
boolean

ustawWyłącz

public final void setDisable (boolean isDisabled)

Ustawia, czy obiekt powinien być wyłączony. Wyłączone oznacza, że ​​należy pominąć zarówno kroki konfiguracji, jak i usuwania. Można go użyć do domyślnego wyłączenia obiektu w domyślnym konstruktorze.

Parametry
isDisabled boolean : stan, w jakim powinien znajdować się obiekt.

setDisableTearDown

public final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

Ustawia, czy krok rozrywania obiektu powinien zostać pominięty. Krok konfiguracji jest nadal wykonany.

Parametry
isDisabled boolean : stan, w jakim powinien znajdować się obiekt.