Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IMultiTargetPreparer

public interface IMultiTargetPreparer
implements IDisableable

com.android.tradefed.targetprep.multi.IMultiTargetPreparer


Przygotowuje środowisko testowe dla kilku urządzeń razem. Używaj tylko w przypadku konfiguracji wymagającej wielu urządzeń, w przeciwnym razie użyj zwykłego ITargetPreparer na każdym urządzeniu.

Należy zauważyć, że w konfiguracji można określić wiele IMultiTargetPreparer . Zaleca się, aby każdy IMultiTargetPreparer jasno udokumentował oczekiwaną konfigurację środowiska przed i po konfiguracji.

Streszczenie

Metody publiczne

default void setUp ( IInvocationContext context)

Ta metoda jest przestarzała. Zamiast tego użyj setUp(com.android.tradefed.invoker.TestInformation) .

default void setUp ( TestInformation testInformation)

Wykonaj konfigurację celów do testowania.

default void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Wykonaj czyszczenie/usuwanie celów po przetestowaniu.

default void tearDown ( IInvocationContext context, Throwable e)

Ta metoda jest przestarzała. Zamiast tego użyj tearDown(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, Throwable) .

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (IInvocationContext context)

Ta metoda jest przestarzała.
Zamiast tego użyj setUp(com.android.tradefed.invoker.TestInformation) .

Wykonaj konfigurację celów do testowania.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext opisujący wywołanie, urządzenia, kompilacje.

Rzuty
TargetSetupError jeśli wystąpił błąd krytyczny podczas konfigurowania środowiska
BuildError W przypadku błędu związanego z kompilacją
DeviceNotAvailableException jeśli urządzenie przestało odpowiadać

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Wykonaj konfigurację celów do testowania.

Parametry
testInformation TestInformation : TestInformation opisujący wywołanie, urządzenia, kompilacje.

Rzuty
TargetSetupError jeśli wystąpił błąd krytyczny podczas konfigurowania środowiska
BuildError W przypadku błędu związanego z kompilacją
DeviceNotAvailableException jeśli urządzenie przestało odpowiadać

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
        Throwable e)

Wykonaj czyszczenie/usuwanie celów po przetestowaniu.

Parametry
testInformation TestInformation : TestInformation opisujący wywołanie, urządzenia, kompilacje.

e Throwable : jeśli wywołanie zakończyło się wyjątkiem, będzie to wyjątek przechwycony na poziomie wywołania. W przeciwnym razie będzie null .

Rzuty
DeviceNotAvailableException jeśli urządzenie przestało odpowiadać

zburzyć

public void tearDown (IInvocationContext context, 
        Throwable e)

Ta metoda jest przestarzała.
Zamiast tego użyj tearDown(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, Throwable) .

Wykonaj czyszczenie/usuwanie celów po przetestowaniu.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext opisujący wywołanie, urządzenia, kompilacje.

e Throwable : jeśli wywołanie zakończyło się wyjątkiem, będzie to wyjątek, który został przechwycony na poziomie wywołania. W przeciwnym razie będzie null .

Rzuty
DeviceNotAvailableException jeśli urządzenie przestało odpowiadać