Kontroler IModule

public interface IModuleController

com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController


Interfejs do kontrolowania, czy moduł powinien zostać wykonany, czy nie.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

Metoda określania, czy moduł powinien działać, czy nie.

Metody publiczne

powinien uruchomić moduł

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

Metoda określania, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu.

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.

Rzuca
DeviceNotAvailableException