با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

PsParser

public class PsParser
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.util.PsParser


این ابزار برای تجزیه (USER ، PID و NAME) از خروجی دستور "ps" استفاده می شود

خلاصه

سازندگان عمومی

PsParser ()

روشهای عمومی

static getProcesses (String psOutput)

نام کاربری ، شناسه پردازش و نام پردازش را از خروجی دستور ps تجزیه و به لیست اشیا Process ProcessInfo تبدیل کنید.

سازندگان عمومی

PsParser

public PsParser ()

روشهای عمومی

getProcesses

public static  getProcesses (String psOutput)

نام کاربری ، شناسه پردازش و نام پردازش را از خروجی دستور ps تجزیه و به لیست اشیا Process ProcessInfo تبدیل کنید.

مولفه های
psOutput String : خروجی دستور "ps".

برمی گردد
لیست روندInfo