Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Sử dụng dữ liệu Android

Android giúp người dùng hiểu và kiểm soát cách thiết bị của họ sử dụng dữ liệu mạng. Nó giám sát việc sử dụng dữ liệu tổng thể và hỗ trợ cảnh báo hoặc giới hạn ngưỡng kích hoạt thông báo hoặc vô hiệu hóa dữ liệu di động khi mức sử dụng vượt quá hạn ngạch cụ thể.

Việc sử dụng dữ liệu cũng được theo dõi trên cơ sở mỗi ứng dụng, cho phép người dùng khám phá trực quan việc sử dụng lịch sử trong ứng dụng Cài đặt . Người dùng cũng có thể hạn chế cách các ứng dụng cụ thể được phép sử dụng dữ liệu khi chạy trong nền.

Tài liệu trong phần này dành cho các nhà tích hợp hệ thống và nhà khai thác di động để giúp giải thích các chi tiết kỹ thuật mà họ cần biết khi chuyển Android sang các thiết bị cụ thể. Các chi tiết này được tóm tắt dưới đây và danh sách gửi thư của android là một nơi tốt để thảo luận thêm.