Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Đóng góp

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Android! Dưới đây là một số cách mà bạn có thể tham gia và giúp chúng tôi cải thiện Android. Để biết thông tin cơ bản về dự án Android và mục tiêu của chúng tôi, hãy xem Thiết lập để phát triển Android .

Báo cáo lỗi

Một trong những cách dễ nhất và hiệu quả nhất mà bạn có thể giúp cải thiện Android là sửa lỗi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Báo cáo lỗi .

Lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo rằng bất kỳ lỗi cụ thể nào sẽ được sửa trong bất kỳ bản phát hành cụ thể nào. Để xem điều gì xảy ra với lỗi của bạn sau khi bạn báo cáo, hãy đọc Cuộc sống của một lỗi .

Phát triển ứng dụng

Chúng tôi đã tạo ra Android để tất cả các nhà phát triển có thể phân phối ứng dụng của họ cho người dùng trên một nền tảng mở. Một trong những cách tốt nhất bạn có thể giúp Android là viết những ứng dụng thú vị mà người dùng yêu thích!

Để bắt đầu, hãy truy cập developer.android.com . Trang web này cung cấp thông tin và công cụ bạn cần để viết ứng dụng cho các thiết bị Android tương thích, sử dụng SDK.

Đóng góp vào mã

Mã là Vua. Chúng tôi muốn xem xét bất kỳ thay đổi nào mà bạn gửi, vì vậy hãy kiểm tra nguồn, chọn lỗi hoặc tính năng và nhận mã. Lưu ý rằng các lần gửi bản vá của bạn càng nhỏ và được nhắm mục tiêu, chúng tôi càng dễ dàng xem xét chúng.

Bạn có thể bắt đầu với Android bằng cách tìm hiểu về Vòng đời của bản vá , Git và Repo cũng như các công cụ khác bằng các liên kết ở bên trái. Bạn cũng có thể xem hoạt động trên tất cả các đóng góp trên máy chủ Gerrit của chúng tôi. Lưu ý rằng một số phần của Android yêu cầu bạn gửi các bản vá cho các dự án thượng nguồn . Nếu bạn cần trợ giúp trong quá trình này, hãy tham gia các nhóm thảo luận của chúng tôi.

Kiểu mã

Để có kết quả tốt nhất khi đóng góp mã, hãy làm theo kiểu mã được sử dụng trong (phần) dự án con đó của Dự án nguồn mở Android (AOSP). Hầu hết Android được viết bằng Java, vì vậy bạn nên làm theo kiểu mã AOSP Java .

Một số phần của AOSP được viết bằng Kotlin, chẳng hạn như frameworks/base/packages/SystemUI/src/com/android/systemui/doze/util/BurnInHelper.kt . Bạn có thể sử dụng Kotlin trong các khu vực của nền tảng đã được viết bằng Kotlin. Để biết thêm thông tin về Kotlin trong Android, hãy xem hướng dẫn kiểu Kotlin dành cho nhà phát triển Android và hướng dẫn tương tác Kotlin-Java . Để biết thêm hướng dẫn về Kotlin, hãy xem trang web ngôn ngữ Kotlin .

Nguyên tắc API

Các nhà phát triển AOSP nên hiểu và tuân theo Nguyên tắc API của Android khi viết API. Sử dụng các nguyên tắc này để xem bối cảnh đằng sau các quyết định về API của Android. Các bổ sung và sửa đổi của API nền tảng được Metalava xác thực.