Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Tìm hiểu thêm về hệ điều hành hỗ trợ các thiết bị Android trên khắp thế giới.
Từ các khối xây dựng cơ bản của thiết bị Android đến các tính năng nâng cao, phức tạp hơn, hãy tìm hiểu về tất cả các cách bạn có thể tùy chỉnh hệ điều hành Android.
Để cung cấp cho người dùng Android của bạn trải nghiệm nhất quán khi họ sử dụng thiết bị của bạn cùng với các thiết bị Android khác trong hệ sinh thái, hãy áp dụng các tiêu chuẩn đã thiết lập này cho việc triển khai Android của bạn.
Thiết bị Android
Ngoài thiết bị di động, hệ điều hành Android còn đóng vai trò là nền tảng cho giao diện ô tô, mạng công ty hợp nhất và thiết bị giải trí.
Tài liệu tham khảo
Xem tài liệu tham chiếu API để biết các API và khuôn khổ có sẵn cho hệ điều hành Android, bao gồm HIDL, HAL và Trade Fed.