Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Console.CaptureList

protected static class Console.CaptureList
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.Console.CaptureList


Một kiểu tiện lợi cho List<List<String>>