จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IModuleController

public interface IModuleController

com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController


อินเทอร์เฟซสำหรับควบคุมว่าควรดำเนินการโมดูลหรือไม่

สรุป

คลาสที่ซ้อนกัน

enum IModuleController.RunStrategy

Enum อธิบายวิธีดำเนินการโมดูล

วิธีการสาธารณะ

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

วิธีการตรวจสอบว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

วิธีการสาธารณะ

ควรรันโมดูล

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

วิธีการตรวจสอบว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

พารามิเตอร์
context IInvocationContext : IInvocationContext ของโมดูล

คืนสินค้า
IModuleController.RunStrategy จริง หากโมดูลควรรัน มิฉะนั้น เท็จ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException