ไอโมดูลคอนโทรลเลอร์

public interface IModuleController

com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController


อินเทอร์เฟซสำหรับควบคุมว่าควรดำเนินการโมดูลหรือไม่

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

วิธีการตรวจสอบว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

วิธีการสาธารณะ

ควร RunModule

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

วิธีการตรวจสอบว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

พารามิเตอร์
context IInvocationContext : IInvocationContext ของโมดูล

การส่งคืน
IModuleController.RunStrategy เป็นจริงหากโมดูลควรรัน มิฉะนั้นจะเป็นเท็จ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException