Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

FileUtil.LowDiskSpaceException

public static class FileUtil.LowDiskSpaceException
extends FatalHostError

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.command.FatalHostError
com.android.tradefed.util.FileUtil.LowDiskSpaceException


Ném nếu dung lượng ổ đĩa có thể sử dụng dưới ngưỡng tối thiểu.