Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IHttpHelper.DataSizeException

public static class IHttpHelper.DataSizeException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.net.IHttpHelper.DataSizeException


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DataSizeException ()

Các nhà xây dựng công cộng

DataSizeException

public DataSizeException ()