Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

รองรับผู้ใช้หลายคน

Android รองรับผู้ใช้หลายคนบนอุปกรณ์ Android เครื่องเดียวโดยแยกบัญชีผู้ใช้และข้อมูลแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่นผู้ปกครองอาจอนุญาตให้บุตรหลานใช้แท็บเล็ตของครอบครัวครอบครัวสามารถใช้รถยนต์ร่วมกันหรือทีมตอบสนองที่สำคัญอาจแบ่งปันอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการโทร

คำศัพท์

Android ใช้คำศัพท์ต่อไปนี้เมื่ออธิบายถึงผู้ใช้และบัญชี Android

ทั่วไป

การจัดการอุปกรณ์ Android ใช้ข้อกำหนดทั่วไปดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้ ผู้ใช้ แต่ละ คน มีจุดมุ่งหมายให้ใช้โดยบุคคลอื่น ผู้ใช้แต่ละคนมีข้อมูลแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันและการตั้งค่าที่ไม่ซ้ำกันรวมถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้เพื่อสลับระหว่างผู้ใช้อย่างชัดเจน ผู้ใช้สามารถทำงานในพื้นหลังเมื่อมีผู้ใช้รายอื่นทำงานอยู่ ระบบจะจัดการปิดผู้ใช้เพื่อสงวนทรัพยากรตามความเหมาะสม ผู้ใช้รองสามารถสร้างได้โดยตรงผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้หลักหรือจากแอปพลิเคชันการ ดูแลอุปกรณ์
 • บัญชี . บัญชีอยู่ภายในผู้ใช้ แต่ไม่ได้กำหนดโดยผู้ใช้และไม่มีผู้ใช้ที่กำหนดโดยหรือเชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ผู้ใช้และโปรไฟล์มีบัญชีเฉพาะของตนเอง แต่ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเพื่อให้ใช้งานได้ รายการบัญชีแตกต่างกันไปตามผู้ใช้ สำหรับรายละเอียดโปรดดูนิยาม คลาสบัญชี
 • โปรไฟล์ . โปรไฟล์ได้แยกข้อมูลแอป แต่แชร์การตั้งค่าบางอย่างของทั้งระบบ (เช่น Wi-Fi และบลูทู ธ ) โปรไฟล์เป็นส่วนย่อยของการดำรงอยู่ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถมีได้หลายโปรไฟล์ โปรไฟล์ถูกสร้างขึ้นผ่านแอปพลิเคชันการ ดูแลอุปกรณ์ โปรไฟล์มักจะมีการเชื่อมโยงที่ไม่เปลี่ยนรูปกับผู้ใช้หลักซึ่งกำหนดโดยผู้ใช้ที่สร้างโปรไฟล์ โปรไฟล์ไม่มีอยู่เกินอายุของผู้ใช้ที่สร้าง
 • แอป ข้อมูลของแอปพลิเคชันอยู่ภายในผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องแต่ละคน ข้อมูลแอปถูกแซนด์บ็อกซ์จากแอปพลิเคชันอื่นภายในผู้ใช้คนเดียวกัน แอปภายในผู้ใช้คนเดียวกันสามารถโต้ตอบกันผ่าน IPC สำหรับรายละเอียดโปรดดู Android สำหรับองค์กร

ประเภทผู้ใช้

การดูแลระบบอุปกรณ์ Android ใช้ประเภทผู้ใช้ต่อไปนี้

 • หลัก . เพิ่มผู้ใช้รายแรกลงในอุปกรณ์ ผู้ใช้หลักไม่สามารถลบออกได้ยกเว้นโดยการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและจะทำงานตลอดเวลาแม้ว่าผู้ใช้รายอื่นจะอยู่เบื้องหน้าก็ตาม ผู้ใช้รายนี้ยังมีสิทธิพิเศษและการตั้งค่าเท่านั้นที่สามารถตั้งค่าได้
 • รอง . ผู้ใช้ใด ๆ ที่เพิ่มลงในอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้หลัก ผู้ใช้รองสามารถลบออกได้ (ด้วยตัวเองหรือโดยผู้ใช้หลัก) และไม่สามารถส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รายอื่นบนอุปกรณ์ ผู้ใช้เหล่านี้สามารถทำงานอยู่เบื้องหลังและมีการเชื่อมต่อเครือข่ายต่อไป
 • บุคคลทั่วไป ผู้ใช้รองชั่วคราว ผู้ใช้ทั่วไปมีตัวเลือกที่ชัดเจนในการลบผู้ใช้ที่เป็นแขกอย่างรวดเร็วเมื่อประโยชน์ของมันสิ้นสุดลง สามารถมีผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมได้ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น

ประเภทโปรไฟล์

การดูแลระบบอุปกรณ์ Android ใช้ประเภทโปรไฟล์ต่อไปนี้

 • จัดการ สร้างโดยแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลงานและแอป ซึ่งได้รับการจัดการโดยเจ้าของโปรไฟล์เท่านั้น (แอปที่สร้างโปรไฟล์องค์กร) ตัวเรียกใช้งานการแจ้งเตือนและงานล่าสุดจะแชร์โดยผู้ใช้หลักและโปรไฟล์องค์กร
 • ถูก จำกัด ใช้บัญชีที่อิงจากผู้ใช้หลักซึ่งสามารถควบคุมได้ว่าจะให้แอปใดมีอยู่ในโปรไฟล์ที่ จำกัด ใช้ได้เฉพาะบนแท็บเล็ตและอุปกรณ์โทรทัศน์

การเปิดใช้งานผู้ใช้หลายคน

ใน Android 5.0 คุณลักษณะผู้ใช้หลายคนจะถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น ในการเปิดใช้งานคุณสมบัติผู้ผลิตอุปกรณ์ต้องกำหนดการซ้อนทับทรัพยากรที่แทนที่ค่าต่อไปนี้ใน frameworks/base/core/res/res/values/config.xml :

<!-- Maximum number of supported users -->
<integer name="config_multiuserMaximumUsers">1</integer>
<!-- Whether Multiuser UI should be shown -->
<bool name="config_enableMultiUserUI">false</bool>

ในการใช้การวางซ้อนนี้และเปิดใช้งานผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้รองบนอุปกรณ์ให้ใช้คุณลักษณะ DEVICE_PACKAGE_OVERLAYS ของระบบ DEVICE_PACKAGE_OVERLAYS ด์ Android เพื่อแทนที่ค่าสำหรับ:

 • config_multiuserMaximumUsers มีค่ามากกว่า 1
 • config_enableMultiUserUI กับ true

ผู้ผลิตอุปกรณ์อาจตัดสินใจตามจำนวนผู้ใช้สูงสุด หากผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้อื่นได้แก้ไขการตั้งค่าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า SMS และโทรศัพท์ทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ใน เอกสารข้อกำหนดความเข้ากันได้ของ Android (CDD)

การจัดการผู้ใช้หลายคน

การจัดการผู้ใช้และโปรไฟล์ (ยกเว้นโปรไฟล์ที่ถูก จำกัด ) ดำเนินการโดยแอปพลิเคชันที่เรียกใช้ API ในคลาส DevicePolicyManager โดยใช้โปรแกรมเพื่อ จำกัด การใช้งาน

โรงเรียนและองค์กรต่างๆอาจจ้างผู้ใช้และโปรไฟล์เพื่อจัดการอายุการใช้งานและขอบเขตของแอปและข้อมูลบนอุปกรณ์โดยใช้ประเภทที่ระบุไว้ข้างต้นร่วมกับ UserManager API เพื่อสร้างโซลูชันเฉพาะที่ปรับให้เหมาะกับกรณีการใช้งาน

พฤติกรรมของระบบผู้ใช้หลายคน

เมื่อมีการเพิ่มผู้ใช้ลงในอุปกรณ์ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างจะลดลงเมื่อมีผู้ใช้รายอื่นอยู่ในส่วนหน้า เนื่องจากข้อมูลแอปแยกตามผู้ใช้สถานะของแอปเหล่านั้นจึงแตกต่างกันไปตามผู้ใช้ ตัวอย่างเช่นอีเมลที่กำหนดไว้สำหรับบัญชีของผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในโฟกัสจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าผู้ใช้และบัญชีนั้นจะมีการใช้งานบนอุปกรณ์

โดยค่าเริ่มต้นมีเพียงผู้ใช้หลักเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์และข้อความได้อย่างเต็มที่ ผู้ใช้รองอาจรับสายโทรเข้า แต่ไม่สามารถส่งหรือรับข้อความได้ ผู้ใช้หลักต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้สำหรับผู้อื่น

หมายเหตุ : ในการเปิดหรือปิดฟังก์ชันโทรศัพท์และ SMS สำหรับผู้ใช้รองให้ไปที่การ ตั้งค่า> ผู้ใช้ เลือกผู้ใช้และปิดการตั้งค่า อนุญาตการโทรและ SMS

มีข้อ จำกัด บางประการเมื่อผู้ใช้รองอยู่เบื้องหลัง ตัวอย่างเช่นผู้ใช้รองพื้นหลังไม่สามารถแสดงส่วนติดต่อผู้ใช้หรือทำให้บริการบลูทู ธ ใช้งานได้ นอกจากนี้กระบวนการของระบบจะหยุดผู้ใช้รองในเบื้องหลังหากอุปกรณ์ต้องการหน่วยความจำเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการกับผู้ใช้เบื้องหน้า

เมื่อจ้างผู้ใช้หลายคนบนอุปกรณ์ Android โปรดคำนึงถึงพฤติกรรมต่อไปนี้:

 • การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นสำหรับทุกบัญชีของผู้ใช้คนเดียวพร้อมกัน
 • การแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้รายอื่นจะไม่ปรากฏจนกว่าจะเปิดใช้งาน
 • ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับพื้นที่ทำงานเพื่อติดตั้งและวางแอป
 • ไม่มีผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลแอปของผู้ใช้รายอื่น
 • ผู้ใช้ทุกคนสามารถส่งผลกระทบต่อแอปที่ติดตั้งสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด
 • ผู้ใช้หลักสามารถลบแอพหรือแม้แต่พื้นที่ทำงานทั้งหมดที่ผู้ใช้รองสร้างขึ้น

Android 7.0 มีการปรับปรุงหลายอย่างรวมถึง:

 • สลับโปรไฟล์งาน ผู้ใช้สามารถปิดใช้งานโปรไฟล์ที่มีการจัดการของตน (เช่นเมื่อไม่ได้ทำงาน) ฟังก์ชันนี้ทำได้โดยการหยุดผู้ใช้ UserManagerService เรียกใช้ ActivityManagerNative#stopUser()
 • VPN แบบเปิดตลอดเวลา ขณะนี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าแอปพลิเคชัน VPN ให้เปิดตลอดเวลาโดยผู้ใช้ Device DPC หรือ Managed Profile DPC (ใช้กับแอปพลิเคชันโปรไฟล์ที่มีการจัดการเท่านั้น) เมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันจะไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสาธารณะได้ (การเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายจะหยุดลงจนกว่า VPN จะเชื่อมต่อและสามารถกำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อได้) อุปกรณ์ที่รายงาน device_admin ต้องใช้งาน VPN แบบเปิดตลอดเวลา

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการดูแลระบบอุปกรณ์ Android 7.0 โปรดดูที่ Android for Work

ผู้ใช้หลายคนสำหรับยานยนต์ Android

Android Automotive อาศัยการใช้งานหลายผู้ใช้ของ Android เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ร่วมกัน

ประเภทผู้ใช้ยานยนต์

นอกเหนือจากประเภทผู้ใช้ที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว Automotive builds ยังมีความโดดเด่นสำหรับผู้ใช้ประเภทนี้:

 • ผู้ใช้ระบบหัวขาด ผู้ใช้ระบบโฮสต์บริการระบบทั้งหมด เพื่อรองรับผู้ใช้หลายคนบนยานยนต์ผู้ใช้ระบบจะต้อง ไม่มีหัว มีผู้ใช้หัวขาดเพียงคนเดียว ผู้ใช้ระบบหัวขาด:
  • ต้องทำงานอยู่เบื้องหลังเสมอ
  • ผู้ใช้ไม่สามารถลบหรือเข้าถึงได้โดยตรงยกเว้นในกรณีของการจัดเตรียมอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ประเภทนี้เพื่อทำงานต่างๆเช่นดาวน์โหลดแอปหรือเพิ่มบัญชี
  • สามารถล้างได้โดยการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานเท่านั้น
 • ผู้ใช้ทั่วไป เช่นเดียวกับ ผู้ใช้รองที่ อธิบายไว้ข้างต้นยกเว้นว่าผู้ใช้รอง:
  • อย่าทำงานในพื้นหลัง (หลังจากถูกสลับออกไป)
  • สามารถสร้างได้โดยตรงผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้
  • แยกข้อมูลแอป แต่แชร์การตั้งค่าบางอย่างทั้งระบบ ตัวอย่างเช่น Wi-Fi และ Bluetooth

ข้อควรระวัง

ข้อยกเว้นต่อไปนี้ใช้กับผู้ใช้ระบบ headless และผู้ใช้ทั่วไป (รอง) ในยานยนต์:

 • ผู้ใช้ระบบ headless ไม่รองรับโปรไฟล์งาน
 • โดยค่าเริ่มต้นผู้ใช้ทั่วไป (รอง) สามารถเข้าถึงโทรศัพท์และข้อความได้อย่างเต็มที่
 • โดยค่าเริ่มต้นผู้ใช้ทั่วไป (รอง) จะไม่ทำงานอยู่เบื้องหลัง

การเปิดใช้งานผู้ใช้ระบบ Headless

ใน Android 10 คุณลักษณะผู้ใช้หลายคนสามารถใช้สำหรับกรณีการใช้งานยานยนต์ ความแตกต่างที่สำคัญ ได้แก่ :

 • ผู้ใช้ระบบไม่มีหัวและทำงานในพื้นหลังเท่านั้น
 • ผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์ไม่โต้ตอบกับผู้ใช้ระบบ

ในการเปิดใช้งานผู้ใช้ระบบ headless ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้องเปิดใช้งานผู้ใช้หลายคนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

เมื่อเปิดใช้งานผู้ใช้ headless:
 1. ในการประกาศให้อุปกรณ์เป็นยานยนต์ให้เพิ่มฟีเจอร์ android.hardware.type.automotive
 2. ตั้งค่า ro.fw.headless_system_user true
 3. ตั้งค่าสำหรับ config_multiuserMaximumUsers เป็น 2 (หรือสูงกว่า)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู การสนับสนุนผู้ใช้หลายคน ในยานยนต์