ทำ แบบสำรวจความสามารถในการใช้งาน ของเราเพื่อปรับปรุงไซต์นี้
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English
HAL Interface Description Language (HIDL) ระบุอินเตอร์เฟสระหว่าง HAL และผู้ใช้ กำหนดประเภทและการเรียกเมธอดที่รวบรวมไว้ในอินเตอร์เฟสและแพ็กเกจ HIDL เป็นระบบสำหรับการสื่อสารระหว่างโค้ดเบสที่อาจรวบรวมได้อย่างอิสระและมีไว้สำหรับการสื่อสารระหว่างกระบวนการ
HAL กำหนดอินเทอร์เฟซมาตรฐานสำหรับผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ที่จะติดตั้งซึ่งทำให้ Android ไม่เชื่อเรื่องการปรับใช้ไดรเวอร์ระดับล่าง การใช้ HAL ช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่กระทบหรือปรับเปลี่ยนระบบระดับที่สูงขึ้น
กรอบการทดสอบอย่างต่อเนื่องที่ออกแบบมาสำหรับการรันการทดสอบบนอุปกรณ์ Android เป็นแอปพลิเคชัน Java ที่ทำงานบนโฮสต์คอมพิวเตอร์และสื่อสารกับอุปกรณ์ Android หนึ่งเครื่องขึ้นไปโดยใช้ ddmlib บน adb