Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การจัดการอุปกรณ์สำหรับองค์กร

อุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 และใหม่กว่าพร้อมด้วยคุณลักษณะ managed_users ประกาศไว้สามารถใช้ใน สภาพแวดล้อมขององค์กร ภายใต้การอุปถัมภ์ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของแต่ละ บริษัท สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยการแนะนำ ผู้ใช้หลายคน โปรไฟล์ที่มีการจัดการ และแอปพลิเคชัน Enterprise Mobility Management (EMM) ตลอดจนการปรับปรุงการ เข้ารหัส เริ่มต้น การ บูตที่ได้รับการยืนยัน และ SELinux

ด้วยการปรับปรุงเหล่านี้ผู้ใช้หรือฝ่ายไอทีอาจสร้างโปรไฟล์ที่มีการจัดการซึ่งแยกข้อมูลนายจ้างขององค์กรออกจากข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคล ปฏิบัติตามเอกสารในส่วนนี้ของไซต์เพื่อใช้การจัดการอุปกรณ์ขององค์กรอย่างเหมาะสม

สรุป

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อใช้การจัดการอุปกรณ์:

  1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักเช่น ผู้ใช้หลายคน และ โปรไฟล์ที่มีการจัดการ
  2. ใช้การจัดการอุปกรณ์ ผ่านไฟล์โอเวอร์เลย์แบบกำหนดเอง
  3. ทดสอบ และตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณกับผู้ให้บริการและแอปพลิเคชัน EMM

เอกสารสนับสนุน

Android สำหรับองค์กร