Thiết lập để phát triển Android

Android là một ngăn xếp phần mềm mã nguồn mở được tạo cho nhiều loại thiết bị với các yếu tố hình thức khác nhau. Mục đích chính của Android là tạo ra một nền tảng phần mềm mở có sẵn cho các nhà cung cấp dịch vụ, OEM và nhà phát triển để biến các ý tưởng sáng tạo của họ thành hiện thực và giới thiệu một sản phẩm thành công trong thế giới thực giúp cải thiện trải nghiệm di động cho người dùng.

Android được thiết kế sao cho không có điểm thất bại trung tâm, nơi một người chơi trong ngành hạn chế hoặc kiểm soát sự đổi mới của người khác. Kết quả là một sản phẩm tiêu dùng đầy đủ, chất lượng sản xuất với mã nguồn mở để tùy chỉnh và chuyển.

Kiến trúc ngăn xếp phần mềm AOSP.
Hình 1. Kiến trúc ngăn xếp phần mềm AOSP.

Triết lý quản trị

Một nhóm các công ty được gọi là Open Handset Alliance (OHA), dẫn đầu là Google, đã tạo ra Android. Ngày nay, nhiều công ty—cả thành viên ban đầu của OHA và những công ty khác—đã đầu tư rất nhiều vào Android. Các công ty này đã phân bổ các nguồn lực kỹ thuật quan trọng để cải thiện Android và đưa các thiết bị Android ra thị trường.

Các công ty đã đầu tư vào Android đã làm như vậy bởi vì chúng tôi tin rằng một nền tảng mở là cần thiết. Android là một nỗ lực mã nguồn mở một cách có chủ ý và rõ ràng (trái ngược với phần mềm tự do); một nhóm các tổ chức có nhu cầu chung đã tập hợp các nguồn lực để cộng tác trong một lần triển khai sản phẩm dùng chung. Đầu tiên và quan trọng nhất, triết lý Android là thực dụng. Mục tiêu là một sản phẩm được chia sẻ mà mỗi người đóng góp có thể điều chỉnh và tùy chỉnh.

Tất nhiên, việc tùy chỉnh không được kiểm soát có thể dẫn đến việc triển khai không tương thích. Để ngăn chặn điều này, Dự án mã nguồn mở Android (AOSP) duy trì Chương trình tương thích với Android , chương trình này giải thích ý nghĩa của việc tương thích với Android và những gì nhà phát triển thiết bị yêu cầu để đạt được trạng thái đó. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng mã nguồn Android cho bất kỳ mục đích nào và chúng tôi hoan nghênh mọi mục đích sử dụng hợp pháp. Tuy nhiên, để tham gia vào hệ sinh thái ứng dụng được chia sẻ mà chúng tôi đang xây dựng xung quanh Android, các nhà phát triển thiết bị phải tham gia Chương trình tương thích với Android.

AOSP được lãnh đạo bởi Google, người duy trì và phát triển hơn nữa Android. Mặc dù Android bao gồm nhiều tiểu dự án, AOSP quản lý dự án chặt chẽ. Chúng tôi xem và quản lý Android dưới dạng một sản phẩm phần mềm tổng thể, duy nhất, không phải là một bản phân phối, thông số kỹ thuật hay bộ sưu tập các bộ phận có thể thay thế. Mục đích của chúng tôi là các nhà phát triển thiết bị chuyển Android sang một thiết bị; họ không thực hiện một đặc điểm kỹ thuật hoặc sắp xếp một bản phân phối.