Thiết lập để phát triển Android

Android là một kho phần mềm nguồn mở được tạo cho nhiều loại thiết bị với các kiểu dáng khác nhau. Mục đích chính của Android là tạo ra một nền tảng phần mềm mở dành cho các nhà cung cấp dịch vụ, OEM và nhà phát triển để biến ý tưởng đổi mới của họ thành hiện thực và giới thiệu một sản phẩm thực tế, thành công giúp cải thiện trải nghiệm di động cho người dùng.

Android được thiết kế sao cho không có điểm thất bại trung tâm, trong đó một công ty trong ngành hạn chế hoặc kiểm soát những đổi mới của một công ty khác. Kết quả là một sản phẩm tiêu dùng đầy đủ, có chất lượng sản xuất với mã nguồn mở để tùy chỉnh và chuyển đổi.

Kiến trúc ngăn xếp phần mềm AOSP.
Hình 1. Kiến trúc ngăn xếp phần mềm AOSP.

Triết lý quản trị

Một nhóm các công ty được gọi là Liên minh thiết bị cầm tay mở (OHA), do Google đứng đầu, đã khởi tạo ra Android. Ngày nay, nhiều công ty—cả thành viên ban đầu của OHA và các công ty khác—đã đầu tư rất nhiều vào Android. Các công ty này đã phân bổ các nguồn lực kỹ thuật quan trọng để cải tiến Android và đưa các thiết bị Android ra thị trường.

Các công ty đã đầu tư vào Android đã làm như vậy vì chúng tôi tin rằng nền tảng mở là cần thiết. Android là một nỗ lực có chủ ý và rõ ràng về nguồn mở (ngược lại với phần mềm miễn phí); một nhóm các tổ chức có nhu cầu chung đã tập hợp các nguồn lực để cộng tác trong việc triển khai một sản phẩm chung. Đầu tiên và quan trọng nhất, triết lý của Android là thực dụng. Mục tiêu là một sản phẩm được chia sẻ mà mỗi người đóng góp có thể điều chỉnh và tùy chỉnh.

Tất nhiên, việc tùy chỉnh không được kiểm soát có thể dẫn đến việc triển khai không tương thích. Để ngăn chặn điều này, Dự án mã nguồn mở Android (AOSP) duy trì Chương trình tương thích với Android , trong đó nêu rõ ý nghĩa của việc tương thích với Android và những yêu cầu của nhà chế tạo thiết bị để đạt được trạng thái đó. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng mã nguồn Android cho bất kỳ mục đích nào và chúng tôi hoan nghênh mọi hoạt động sử dụng hợp pháp. Tuy nhiên, để tham gia vào hệ sinh thái chung gồm các ứng dụng mà chúng tôi đang xây dựng trên Android, nhà phát triển thiết bị phải tham gia Chương trình tương thích với Android.

AOSP được lãnh đạo bởi Google, người duy trì và phát triển hơn nữa Android. Mặc dù Android bao gồm nhiều dự án con nhưng AOSP quản lý dự án một cách chặt chẽ. Chúng tôi xem và quản lý Android dưới dạng một sản phẩm phần mềm tổng thể, duy nhất chứ không phải là bản phân phối, thông số kỹ thuật hay bộ sưu tập các bộ phận có thể thay thế. Mục đích của chúng tôi là các nhà xây dựng thiết bị chuyển Android sang một thiết bị; họ không triển khai đặc tả hoặc quản lý phân phối.