ชีวิตของแพทช์

โครงการ Android Open Source (AOSP) ใช้เครื่องมือตรวจสอบโค้ดบนเว็บที่เรียกว่า Gerrit ผังงานด้านล่างแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับแพตช์หลังจากเขียน แม้ว่าขั้นตอนดังกล่าวอาจดูซับซ้อน แต่ขั้นตอนส่วนใหญ่ที่แสดงจะดำเนินการในเว็บแอป

สำหรับคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการตั้งค่าเพื่อใช้ Gerrit และ Git โปรดดูที่ การ ส่งแพตช์

แผนภาพเวิร์กโฟลว์

รูปที่ 1. แพตช์เวิร์กโฟลว์