Życie patcha

Projekt Android Open Source Project (AOSP) korzysta z internetowego narzędzia do przeglądania kodu znanego jako Gerrit . Poniższy schemat ilustruje, co dzieje się z łatką po jej napisaniu. Choć może się to wydawać skomplikowane, większość pokazanych kroków wykonuje się w aplikacji internetowej.

Aby uzyskać pełne instrukcje dotyczące konfiguracji do korzystania z Gerrita i Gita, zobacz Przesyłanie poprawek .

schemat przepływu pracy

Rysunek 1. Przebieg pracy z łatką