Życie łatki

Android Open Source Project (AOSP) korzysta z internetowego narzędzia do przeglądania kodu znanego jako Gerrit . Poniższy schemat ilustruje, co dzieje się z poprawką po jej napisaniu. Choć może się to wydawać skomplikowane, większość przedstawionych kroków jest wykonywana w aplikacji internetowej.

Aby uzyskać pełne instrukcje dotyczące konfigurowania Gerrit i Git, zobacz Wysyłanie poprawek .

schemat przepływu pracy

Rysunek 1. Przebieg pracy z poprawkami