Bir Yamanın Ömrü

Android Açık Kaynak Projesi (AOSP), Gerrit olarak bilinen web tabanlı bir kod inceleme aracı kullanır. Aşağıdaki akış şeması, yazıldıktan sonra bir yamaya ne olduğunu gösterir. Karmaşık görünse de, gösterilen adımların çoğu web uygulamasında gerçekleştirilir.

Gerrit ve Git'i kullanmak üzere kurulumla ilgili tüm talimatlar için Yamaları Gönderme bölümüne bakın.

iş akışı şeması

Şekil 1. Yama iş akışı