חיים של תיקון

פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד (AOSP) משתמש בכלי סקירת קוד מבוסס אינטרנט הידוע בשם Gerrit . תרשים הזרימה שלהלן ממחיש מה קורה לתיקון לאחר כתיבתו. למרות שזה עשוי להיראות מורכב, רוב השלבים המוצגים מבוצעים באפליקציית האינטרנט.

להנחיות מלאות על ההגדרה לשימוש ב-Gerrit ו-Git, ראה שליחת תיקונים .

דיאגרמת זרימת עבודה

איור 1. זרימת עבודה של תיקון