Thiết lập để phát triển Android

Android là một ngăn xếp phần mềm mã nguồn mở được tạo ra cho một loạt các thiết bị với các hệ số hình thức khác nhau. Mục đích chính của Android là tạo ra một nền tảng phần mềm mở có sẵn cho các nhà cung cấp dịch vụ, OEM và nhà phát triển để biến những ý tưởng sáng tạo của họ thành hiện thực và giới thiệu một sản phẩm thành công, trong thế giới thực giúp cải thiện trải nghiệm di động cho người dùng.

Android được thiết kế để không có điểm thất bại trung tâm, nơi một công ty trong ngành hạn chế hoặc kiểm soát những đổi mới của công ty khác. Kết quả là tạo ra một sản phẩm tiêu dùng chất lượng, đầy đủ với mã nguồn mở để tùy chỉnh và chuyển.

Chi tiết khung Android
Hình 1. Ngăn xếp Android

Triết lý quản trị

Một nhóm các công ty được gọi là Liên minh thiết bị cầm tay mở (OHA), do Google dẫn đầu, đã thành lập Android. Ngày nay, nhiều công ty — cả thành viên ban đầu của OHA và những công ty khác — đã đầu tư rất nhiều vào Android. Các công ty này đã phân bổ nguồn lực kỹ thuật đáng kể để cải thiện Android và đưa các thiết bị Android ra thị trường.

Các công ty đầu tư vào Android đã làm như vậy vì chúng tôi tin rằng một nền tảng mở là cần thiết. Android có chủ đích và rõ ràng là một nỗ lực mã nguồn mở (trái ngược với phần mềm miễn phí); một nhóm các tổ chức có nhu cầu được chia sẻ đã tập hợp các nguồn lực để cộng tác trong việc triển khai một sản phẩm được chia sẻ duy nhất. Đầu tiên và quan trọng nhất, triết lý Android là thực dụng. Mục tiêu là một sản phẩm dùng chung mà mỗi người đóng góp có thể điều chỉnh và tùy chỉnh.

Tất nhiên, việc tùy chỉnh không được kiểm soát có thể dẫn đến việc triển khai không tương thích. Để ngăn chặn điều này, Dự án nguồn mở Android (AOSP) duy trì Chương trình tương thích với Android , chương trình này giải thích ý nghĩa của việc tương thích với Android và những gì nhà sản xuất thiết bị yêu cầu để đạt được trạng thái đó. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng mã nguồn Android cho bất kỳ mục đích nào và chúng tôi hoan nghênh mọi mục đích sử dụng hợp pháp. Tuy nhiên, để tham gia vào hệ sinh thái chia sẻ của các ứng dụng mà chúng tôi đang xây dựng xung quanh Android, các nhà xây dựng thiết bị phải tham gia vào Chương trình tương thích với Android.

AOSP được dẫn dắt bởi Google, người duy trì và phát triển thêm Android. Mặc dù Android bao gồm nhiều dự án con, AOSP quản lý dự án nghiêm ngặt. Chúng tôi xem và quản lý Android như một sản phẩm phần mềm tổng thể, duy nhất, không phải là phân phối, đặc điểm kỹ thuật hoặc tập hợp các bộ phận có thể thay thế. Mục đích của chúng tôi là các nhà xây dựng thiết bị chuyển Android sang một thiết bị; họ không triển khai một đặc tả hoặc sắp xếp một bản phân phối.