Tên mã, thẻ và số bản dựng

Các bản phát hành phát triển Android được sắp xếp theo nhóm, có tên mã theo thứ tự bảng chữ cái.

Tên mã Phiên bản Cấp độ API/bản phát hành NDK
Android14 14 API cấp 34
Android13 13 API cấp 33
Android12L 12 API cấp 32
Android12 12 API cấp 31
Android11 11 API cấp 30
Android10 10 API cấp 29
Pie 9 API cấp 28
Oreo 8.1.0 API cấp 27
Oreo 8.0.0 API cấp 26
Nougat 7.1 API cấp 25
Nougat 7.0 API cấp 24
Marshmallow 6.0 API cấp 23
Lollipop 5.1 API cấp 22
Lollipop 5 API cấp 21
KitKat 4.4 – 4.4.4 API cấp 19
Jelly Bean 4.3.x API cấp 18
Jelly Bean 4.2.x API cấp 17
Jelly Bean 4.1.x API cấp 16
Bánh mì kẹp kem 4.0.3 – 4.0.4 API cấp 15, NDK 8
Bánh mì kẹp kem 4.0.1 – 4.0.2 API cấp 14, NDK 7
Tảng ong 3,2.x API cấp 13
Tảng ong 3.1 API cấp 12, NDK 6
Tảng ong 3 API cấp 11
Gingerbread 2.3.3 – 2.3.7 API cấp 10
Gingerbread 2.3 – 2.3.2 API cấp 9, NDK 5
froyo 2.2.x API cấp 8, NDK 4
Eclair 2.1 API cấp 7, NDK 3
Eclair 2.0.1 API cấp 6
Eclair 2 API cấp 5
Bánh vòng 1.6 API cấp 4, NDK 2
Cupcake 1,5 API cấp 3, NDK 1
(không có tên mã) 1.1 API cấp 2
(không có tên mã) 1 API cấp 1

Thẻ mã nguồn và bản dựng

Bắt đầu với Donut, danh sách chính xác các thẻ và bản dựng sẽ có trong bảng sau. Mã bản dựng cung cấp các thông tin như bản phát hành nền tảng, nhánh mã và ngày phát hành được phân nhánh hoặc đồng bộ hoá với nhánh phát triển.

Mã bản dựng

Thẻ Phiên bản Thiết bị được hỗ trợ Cấp của bản vá bảo mật
AP2A.240705.005.A1 android-14.0.0_r54 Android14 Pixel 8, Pixel 8a, Pixel 8 Pro 2024-07-05
Mã: AP2A.240705.005 android-14.0.0_r53 Android14 Pixel 8, Pixel 8a, Pixel 8 Pro 2024-07-05
Mã: AP2A.240705.004 android-14.0.0_r52 Android14 Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel Fold, Máy tính bảng Pixel Tablet 2024-07-05
AP2A.240605.024.A1 android-14.0.0_r51 Android14 Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a 2024-06-05
Mã: AP2A.240605.024 android-14.0.0_r50 Android14 Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a 2024-06-05
Mã: UD2A.240505.001.W1 android-14.0.0_r45 Android14 Pixel 8a 2024-05-05
Mã: UD2A.240505.001.D1 android-14.0.0_r44 Android14 Pixel 8a 2024-05-05
UD2A.240505.001.B1 android-14.0.0_r43 Android14 Pixel 8a 2024-05-05
UD2A.240505.001.A1 android-14.0.0_r42 Android14 Pixel 8a 2024-05-05
1,999,000 VND android-14.0.0_r41 Android14 Pixel 8a 2024-05-05
UD2A.231203.057.A1 android-14.0.0_r40 Android14 Pixel 8a 2024-03-05
UD2A.231203.057 android-14.0.0_r39 Android14 Pixel 8a 2024-03-05
Mã: UD2A.231203.054 android-14.0.0_r38 Android14 Pixel 8a 2024-03-05
AP1A.240505.005.B1 android-14.0.0_r37 Android14 Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold 2024-05-05
AP1A.240505.005.A1 android-14.0.0_r36 Android14 Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold 2024-05-05
Mã: AP1A.240505.005 android-14.0.0_r35 Android14 Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold 2024-05-05
Mã: AP1A.240505.004 android-14.0.0_r34 Android14 Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Máy tính bảng Pixel Tablet 2024-05-05
AP1A.240405.002.B1 android-14.0.0_r33 Android14 Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro 2024-04-05
AP1A.240405.002.A2 android-14.0.0_r32 Android14 Pixel Fold 2024-04-05
AP1A.240405.002.A1 android-14.0.0_r31 Android14 Pixel Fold 2024-04-05
Mã: AP1A.240405.002 android-14.0.0_r30 Android14 Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Máy tính bảng Pixel Tablet 2024-04-05
AP1A.240305.019.A1 android-14.0.0_r29 Android14 Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Máy tính bảng Pixel Tablet 2024-03-05
UP1A.231105.001.B2 android-14.0.0_r28 Android14 Pixel 4a (5G), Pixel 5 2023-11-05
UQ1A.240205.004.B1 android-14.0.0_r27 Android14 Pixel 8, Pixel 8 Pro 2024-02-05
Mã UQ1A.240205.004.A1 android-14.0.0_r26 Android14 Pixel 8, Pixel 8 Pro 2024-02-05
Mã UQ1A.240205.004 android-14.0.0_r25 Android14 Pixel 8, Pixel 8 Pro 2024-02-05
UQ1A.240205.002.B1 android-14.0.0_r24 Android14 Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold 2024-02-05
Mã UQ1A.240205.002.A1 android-14.0.0_r23 Android14 Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold 2024-02-05
Mã UQ1A.240205.002 android-14.0.0_r22 Android14 Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet 2024-02-05
Mã UQ1A.240105.004.A1 android-14.0.0_r21 Android14 Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold 2024-01-05
Mã UQ1A.240105.004 android-14.0.0_r20 Android14 Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold 2024-01-05
Mã UQ1A.240105.002 android-14.0.0_r19 Android14 Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel Tablet 2024-01-05
Mã UQ1A.231205.015.A1 android-14.0.0_r18 Android14 Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Máy tính bảng Pixel Tablet 2023-12-05
Mã UQ1A.231205.015 android-14.0.0_r17 Android14 Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Máy tính bảng Pixel Tablet 2023-12-05
Mã UQ1A.231205.014 android-14.0.0_r16 Android14 Pixel 5a 2023-12-05
UP1A.231105.003.A1 android-14.0.0_r15 Android14 Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel Fold 2023-11-01
UP1A.231105.003 android-14.0.0_r14 Android14 Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel Fold, Máy tính bảng Pixel Tablet 2023-11-01
UP1A.231105.001 android-14.0.0_r13 Android14 Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G) 2023-11-05
Mã: UD1A.231105.004 android-14.0.0_r12 Android14 Pixel 8, Pixel 8 Pro 2023-11-05
Mã: UD1A.230803.041 android-14.0.0_r11 Android14 Pixel 8, Pixel 8 Pro 2023-10-05
Mã: UD1A.230803.022.D1 android-14.0.0_r10 Android14 Pixel 8 2023-09-05
UD1A.230803.022.C1 android-14.0.0_r9 Android14 Pixel 8 2023-09-05
UD1A.230803.022.B2 android-14.0.0_r8 Android14 Pixel 8 2023-09-05
UD1A.230803.022.B1 android-14.0.0_r7 Android14 Pixel 8 Pro 2023-09-05
UD1A.230803.022.A5 android-14.0.0_r6 Android14 Pixel 8 2023-09-05
UD1A.230803.022.A4 android-14.0.0_r5 Android14 Pixel 8 Pro 2023-09-05
UD1A.230803.022.A3 android-14.0.0_r4 Android14 Pixel 8 Pro 2023-09-05
UD1A.230803.022 android-14.0.0_r3 Android14 Pixel 8 Pro 2023-09-05
UP1A.231005.007.A1 android-14.0.0_r2 Android14 Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold 2023-10-05
UP1A.231005.007 android-14.0.0_r1 Android14 Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet 2023-10-05
11818036 Android Security-14.0.0_r10 Android14 2023-10-05
11698591 Android Security-14.0.0_r9 Android14 2023-10-05
11584912 Android Security-14.0.0_r8 Android14 2023-10-05
11422633 Android Security-14.0.0_r7 Android14 2023-10-05
11299696 Android Security-14.0.0_r6 Android14 2023-10-05
11228181 Android Security-14.0.0_r5 Android14 2023-10-05
11083643 Android Security-14.0.0_r4 Android14 2023-10-05
10993244 Android Security-14.0.0_r3 Android14 2023-10-05
10844938 Android Security-14.0.0_r2 Android14 2023-10-05
10640587 Android Security-14.0.0_r1 Android14 2023-08-05
TQ3A.230805.001.S1 android-13.0.0_r83 Android13 Pixel 4a 2023-08-05
TQ3C.230901.001.B1 android-13.0.0_r82 Android13 Pixel Fold 2023-09-01
TQ3C.230901.001.A2 android-13.0.0_r81 Android13 Pixel Fold 2023-09-01
TQ3C.230901.001.A1 android-13.0.0_r80 Android13 Pixel Fold 2023-09-01
TQ3A.230901.001.C3 android-13.0.0_r79 Android13 Pixel 7a 2023-09-01
TQ3A.230901.001.C2 android-13.0.0_r78 Android13 Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro 2023-09-01
TQ3A.230901.001.C1 android-13.0.0_r77 Android13 Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro 2023-09-01
TQ3A.230901.001.B1 android-13.0.0_r76 Android13 Pixel Tablet 2023-09-01
TQ3C.230805.001.B2 android-13.0.0_r74 Android13 Pixel Fold 2023-08-05
TQ3C.230805.001.A4 android-13.0.0_r73 Android13 Pixel Fold 2023-08-05
TQ3C.230805.001.A3 android-13.0.0_r72 Android13 Pixel Fold 2023-08-05
TQ3A.230805.001.B1 android-13.0.0_r71 Android13 Pixel Tablet 2023-08-05
TQ3A.230805.001.A3 android-13.0.0_r70 Android13 Pixel 7a 2023-08-05
TQ3A.230805.001.A2 android-13.0.0_r69 Android13 Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 7 Pro, Pixel 7 2023-08-05
TQ3A.230805.001.A1 android-13.0.0_r68 Android13 Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 6a 2023-08-05
TQ3A.230805.001 android-13.0.0_r67 Android13 Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 7a 2023-08-05
TQ3C.230705.001.C2 android-13.0.0_r66 Android13 Pixel Fold 2023-07-05
TQ3C.230705.001.C1 android-13.0.0_r65 Android13 Pixel Fold 2023-07-05
TQ3C.230705.001.B1 android-13.0.0_r64 Android13 Pixel Fold 2023-07-05
TQ3A.230705.001.B4 android-13.0.0_r63 Android13 Pixel Tablet 2023-07-05
TQ3A.230705.001.A1 android-13.0.0_r62 Android13 Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro 2023-07-05
TQ3A.230705.001 android-13.0.0_r61 Android13 Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro 2023-07-05
TQ3C.230605.010.D1 android-13.0.0_r60 Android13 Pixel Fold 2023-06-05
TQ3C.230605.010.C2 android-13.0.0_r59 Android13 Pixel Fold 2023-06-05
TQ3C.230605.010.C1 android-13.0.0_r58 Android13 Pixel Fold 2023-06-05
TD3A.230203.070.A1 android-13.0.0_r57 Android13 Pixel Fold 05-04-2023
TQ3A.230605.009.A1 android-13.0.0_r56 Android13 Pixel Tablet 2023-06-05
TD2A.230203.028 android-13.0.0_r55 Android13 Pixel Tablet 2023-03-05
TQ3A.230605.012.A1 android-13.0.0_r54 Android13 Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a 2023-06-05
TQ3A.230605.010.A1 android-13.0.0_r53 Android13 Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a 2023-06-05
TQ3A.230605.012 android-13.0.0_r52 Android13 Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a 2023-06-05
TQ3A.230605.011 android-13.0.0_r51 Android13 Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a 2023-06-05
TQ3A.230605.010 android-13.0.0_r50 Android13 Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a 2023-06-05
TQ2B.230505.005.A1 android-13.0.0_r49 Android13 Pixel 7a 2023-05-05
TD4A.221205.042.B1 android-13.0.0_r48 Android13 Pixel 7a 2023-03-05
TD4A.221205.042.A1 android-13.0.0_r47 Android13 Pixel 7a 2023-03-05
TD4A.221205.042 android-13.0.0_r46 Android13 Pixel 7a 2023-03-05
TQ2A.230505.002.G1 android-13.0.0_r45 Android13 Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro 2023-05-05
TQ2A.230505.002.A1 android-13.0.0_r44 Android13 Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G) 2023-05-05
TQ2A.230505.002 android-13.0.0_r43 Android13 Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro 2023-05-05
TQ2A.230405.003.G1 android-13.0.0_r42 Android13 Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a 05-04-2023
TQ2A.230405.003.E1 android-13.0.0_r41 Android13 Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro 05-04-2023
TQ2A.230405.003.B2 android-13.0.0_r40 Android13 Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a 05-04-2023
TQ2A.230405.003.A2 android-13.0.0_r39 Android13 Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a 05-04-2023
TQ2A.230405.003 android-13.0.0_r38 Android13 Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a 05-04-2023
TQ2A.230305.008.F1 android-13.0.0_r37 Android13 Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro 2023-03-05
TQ2A.230305.008.E1 android-13.0.0_r36 Android13 Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro 2023-03-05
TQ2A.230305.008.C1 android-13.0.0_r35 Android13 Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 7 Pro 2023-03-05
TQ2A.230305.008.A3 android-13.0.0_r34 Android13 Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 7 Pro 2023-03-05
TQ2A.230305.008.A1 android-13.0.0_r33 Android13 Pixel 7 2023-03-05
TQ2A.230305.008 android-13.0.0_r32 Android13 Pixel 7 2023-03-05
TP1A.221005.002.B2 android-13.0.0_r31 Android13 Pixel 4, Pixel 4 XL 2022-10-05
TQ1A.230205.002 android-13.0.0_r30 Android13 Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro 2023-02-05
TQ1A.230205.001.D2 android-13.0.0_r29 Android13 Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro 2023-02-05
TQ1A.230205.001.B2 android-13.0.0_r28 Android13 Pixel 4a 2023-02-05
TQ1A.230205.001.A2 android-13.0.0_r27 Android13 Pixel 7, Pixel 7 Pro 2023-02-05
TQ1A.230105.002.A1 android-13.0.0_r24 Android13 Pixel 7 Pro 2023-01-05
TQ1A.230105.002 android-13.0.0_r23 Android13 Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro 2023-01-05
TQ1A.230105.001.B1 android-13.0.0_r22 Android13 Pixel 4a 2023-01-05
TQ1A.230105.001.A3 android-13.0.0_r21 Android13 Pixel 7 2023-01-05
TQ1A.230105.001.A2 android-13.0.0_r20 Android13 Pixel 6a, Pixel 7 2023-01-05
TQ1A.230105.001 android-13.0.0_r19 Android13 Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G) 2023-01-05
TQ1A.221205.012 android-13.0.0_r18 Android13 Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro 2022-12-05
TQ1A.221205.011.B1 android-13.0.0_r17 Android13 Pixel 4a 2022-12-05
TQ1A.221205.011 android-13.0.0_r16 Android13 Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro 2022-12-05
TD1A.221105.001.A1 android-13.0.0_r15 Android13 Pixel 7, Pixel 7 Pro 2022-11-05
TD1A.221105.003 android-13.0.0_r14 Android13 Pixel 7, Pixel 7 Pro 2022-11-05
TD1A.221105.001 android-13.0.0_r13 Android13 Pixel 7, Pixel 7 Pro 2022-11-05
TP1A.221105.002 android-13.0.0_r12 Android13 Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro 2022-11-05
TD1A.220804.031 android-13.0.0_r11 Android13 Pixel 7, Pixel 7 Pro 2022-10-05
TD1A.220804.009.A5 android-13.0.0_r10 Android13 Pixel 7, Pixel 7 Pro 2022-09-05
TD1A.220804.009.A2 android-13.0.0_r9 Android13 Pixel 7, Pixel 7 Pro 2022-09-05
TP1A.221005,003 android-13.0.0_r8 Android13 Pixel 6a 2022-10-05
TP1A.221005,002 android-13.0.0_r7 Android13 Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-10-05
TP1A.220905.004.A2 android-13.0.0_r6 Android13 Pixel 6a 2022-09-05
TP1A.220905.004.A1 android-13.0.0_r5 Android13 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-09-05
TP1A.220905,004 android-13.0.0_r4 Android13 Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-09-05
TP1A.220624.021.A1 android-13.0.0_r3 Android13 Pixel 6a 2022-08-05
TP1A.220624.021 android-13.0.0_r2 Android13 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-08-05
TP1A.220624.014 android-13.0.0_r1 Android13 Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 5a (5G) 2022-08-05
11818035 Android Security-13.0.0_r19 Android13 2022-08-05
11698590 cho Android 13.0.0_r18 Android13 2022-08-05
11584911 android-security-13.0.0_r17 Android13 2022-08-05
11422632 android-security-13.0.0_r16 Android13 2022-08-05
11299695 android-security-13.0.0_r15 Android13 2022-08-05
11228180 cho Android 13.0.0_r14 Android13 2022-08-05
11084765 cho Android 13.0.0_r13 Android13 2022-08-05
10993242 cho Android 13.0.0_r12 Android13 2022-08-05
10843705 cho Android 13.0.0_r11 Android13 2022-08-05
10763433 cho Android 13.0.0_r10 Android13 2022-08-05
10609151 Android Security-13.0.0_r9 Android13 2022-08-05
10286630 cho Android 13.0.0_r8 Android13 2022-08-05
10187392 cho Android 13.0.0_r7 Android13 2022-08-05
10026668 Android Security-13.0.0_r6 Android13 2022-08-05
9873343 Android Security-13.0.0_r5 Android13 2022-08-05
9682190 Android Security-13.0.0_r4 Android13 2022-08-05
9575282 Android Security-13.0.0_r3 Android13 2022-08-05
9402439 Android Security-13.0.0_r2 Android13 2022-08-05
TP1A.220624.014 Android Security-13.0.0_r1 Android13 2022-08-05
SP2A.220505.008 android-12.1.0_r27 Android12L Pixel 3a, Pixel 3a XL 2022-05-05
SD2A.220601.004.B2 android-12.1.0_r26 Android12 Pixel 6a 2022-06-01
SD2A.220601.003.B1 android-12.1.0_r25 Android12 Pixel 6a 2022-06-01
SD2A.220601.002.B1 android-12.1.0_r24 Android12L Pixel 6a 2022-06-01
SD2A.220601.001.B1 android-12.1.0_r23 Android12 Pixel 6a 2022-06-01
SQ3A.220705.004 android-12.1.0_r22 Android12L Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-07-05
SQ3A.220705.001.B2 android-12.1.0_r21 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-07-05
SQ3A.220705.004.A1 android-12.1.0_r20 Android12L Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-07-05
SQ3A.220705.003.A3 android-12.1.0_r19 Android12L Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-07-05
SD2A.220601.003 android-12.1.0_r18 Android12L Pixel 6a 2022-06-01
SD2A.220601.002 android-12.1.0_r17 Android12L Pixel 6a 2022-06-01
SD2A.220123.051.A3 android-12.1.0_r16 Android12L Pixel 6a 2022-04-05
SD2A.220123.051.A2 android-12.1.0_r15 Android12L Pixel 6a 2022-04-05
SD2A.220123.050.A1 android-12.1.0_r14 Android12L Pixel 6a 2022-04-05
SD2A.220601.004 android-12.1.0_r13 Android12L Pixel 6a 2022-06-01
SD2A.220601.001.A1 android-12.1.0_r12 Android12L Pixel 6a 2022-06-01
SQ3A.220705.003.A1 android-12.1.0_r11 Android12L Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-07-05
SQ3A.220705.003 android-12.1.0_r10 Android12L Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-07-05
SQ3A.220705.001.B1 android-12.1.0_r9 Android12L Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-07-05
SQ3A.220605.009.B1 android-12.1.0_r8 Android12L Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-06-05
SQ3A.220605.009.A1 android-12.1.0_r7 Android12L Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-06-05
SP2A.220505.006 android-12.1.0_r6 Android12L Pixel 3a, Pixel 3a XL 2022-05-05
SP2A.220505,002 android-12.1.0_r5 Android12L Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-05-05
SP2A.220405,004 android-12.1.0_r4 Android12L Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-04-05
SP2A.220405,003 android-12.1.0_r3 Android12L Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 5a (5G) 2022-04-05
SP2A.220305.013.A3 android-12.1.0_r2 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-03-05
SP2A.220305,012 android-12.1.0_r1 Android12L Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 5a (5G) 2022-03-05
11818033 Android Security-12.0.0_r61 Android12 2021-10-05
11698588 Android Security-12.0.0_r60 Android12 2021-10-05
11584909 Android Security-12.0.0_r59 Android12 2021-10-05
11422630 Android Security-12.0.0_r58 Android12 2021-10-05
11299693 cho Android 12.0.0_r57 Android12 2021-10-05
11228178 Android Security-12.0.0_r56 Android12 2021-10-05
11083641 android-security-12.0.0_r55 Android12 2021-10-05
10993239 Android Security-12.0.0_r54 Android12 2021-10-05
10843702 Android Security-12.0.0_r53 Android12 2021-10-05
10763434 cho Android 12.0.0_r52 Android12 2021-10-05
10609149 Android Security-12.0.0_r51 Android12 2021-10-05
10286622 Android Security-12.0.0_r50 Android12 2021-10-05
10187388 Android Security-12.0.0_r49 Android12 2021-10-05
10026669 Android Security-12.0.0_r48 Android12 2021-10-05
9873344 cho Android 12.0.0_r47 Android12 2021-10-05
9587746 Android Security-12.0.0_r46 Android12 2021-10-05
9575279 Android Security-12.0.0_r45 Android12 2021-10-05
9395439 Android Security-12.0.0_r44 Android12 2021-10-05
9364904 android-security-12.0.0_r43 Android12 2021-10-05
9269288 Android Security-12.0.0_r42 Android12 2021-10-05
9095088 cho Android 12.0.0_r41 Android12 2021-10-05
9039305 Android Security-12.0.0_r40 Android12 2021-10-05
8894229 Android Security-12.0.0_r39 Android12 2021-10-05
8712618 Android Security-12.0.0_r38 Android12 2021-10-05
8693658 cho Android 12.0.0_r37 Android12 2021-10-05
8528210 cho Android 12.0.0_r36 Android12 2021-10-05
8283927 Android Security-12.0.0_r35 Android12 2021-10-05
8257479 Android Security-12.0.0_r34 Android12 2021-10-05
SP1A.210812.016.C2 android-12.0.0_r34 Android12 Pixel 3, Pixel 3 XL 2021-10-05
SP1A.210812.016.B2 android-12.0.0_r33 Android12 Pixel 3, Pixel 3 XL 2021-10-05
SQ1D.220205.004 android-12.0.0_r32 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-02-05
SP1A.210812.016.C1 android-12.0.0_r31 Android12 Pixel 3, Pixel 3 XL 2021-10-05
SP1A.210812.016.B1 android-12.0.0_r30 Android12 Pixel 3, Pixel 3 XL 2021-10-05
SQ1D.220205.003 android-12.0.0_r29 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-02-05
SQ1A.220205.002 android-12.0.0_r28 Android12 Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G) 2022-02-05
SQ1D.220105.007 android-12.0.0_r27 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2022-01-05
SQ1A.220105.002 android-12.0.0_r26 Android12 Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 5a (5G) 2022-01-05
SP1A.210812.016.A2 android-12.0.0_r25 Android12 Pixel 3, Pixel 3 XL 2021-10-05
SQ1D.211205.016.A5 android-12.0.0_r21 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2021-12-05
SQ1D.211205.016.A4 android-12.0.0_r20 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2021-12-05
SQ1D.211205.017 android-12.0.0_r19 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2021-12-05
SQ1D.211205.016.A1 android-12.0.0_r18 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2021-12-05
SQ1A.211205.008 android-12.0.0_r16 Android12 Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 5a (5G) 2021-12-05
SD1A.210817.037.A1 android-12.0.0_r15 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2021-11-05
SD1A.210817.037 android-12.0.0_r14 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2021-11-05
SD1A.210817.036.A8 android-12.0.0_r13 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2021-11-05
SD1A.210817.036 android-12.0.0_r12 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2021-11-05
SP1A.211105.004 android-12.0.0_r11 Android12 Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5 2021-11-05
SP1A.211105.003 android-12.0.0_r10 Android12 Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G) 2021-11-05
SP1A.211105.002.A1 android-12.0.0_r9 Android12 Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 5a (5G) 2021-11-05
SP1A.211105.002 android-12.0.0_r8 Android12 Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4 XL 2021-11-05
SD1A.210817.019.C4 android-12.0.0_r7 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2021-10-05
SD1A.210817.019.C2 android-12.0.0_r6 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2021-10-05
SD1A.210817.019.B1 android-12.0.0_r5 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2021-10-05
SD1A.210817.015.A4 android-12.0.0_r4 Android12 Pixel 6, Pixel 6 Pro 2021-10-05
SP1A.210812.016.A1 android-12.0.0_r3 Android12 Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G) 2021-10-05
SP1A.210812.015 android-12.0.0_r1 Android12 Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G) 2021-10-05
11228177 cho Android 11.0.0_r76 Android11 2020-09-05
11083640 cho Android 11.0.0_r75 Android11 2020-09-05
10993236 cho Android 11.0.0_r74 Android11 2020-09-05
10843701 cho Android 11.0.0_r73 Android11 2020-09-05
10763435 cho Android 11.0.0_r72 Android11 2020-09-05
10609148 cho Android 11.0.0_r71 Android11 2020-09-05
10286620 cho Android 11.0.0_r70 Android11 2020-09-05
10115417 Android Security-11.0.0_r69 Android11 2020-09-05
9892680 android-security-11.0.0_r68 Android11 2020-09-05
9873342 cho Android 11.0.0_r67 Android11 2020-09-05
9682389 android-security-11.0.0_r66 Android11 2020-09-05
9575278 cho Android 11.0.0_r65 Android11 2020-09-05
9383110 Android Security-11.0.0_r64 Android10 2020-09-05
9371401 android-security-11.0.0_r63 Android10 2020-09-05
9269287 Android Security-11.0.0_r62 Android11 2020-09-05
9081070 Android Security-11.0.0_r61 Android11 2020-09-05
9033583 Android Security-11.0.0_r60 Android11 2020-09-05
8894231 Android Security-11.0.0_r59 Android11 2020-09-05
8712617 Android Security-11.0.0_r58 Android11 2020-09-05
8600450 Android Security-11.0.0_r57 Android11 2020-09-05
8528208 Android Security-11.0.0_r56 Android11 2020-09-05
8287685 cho Android 11.0.0_r55 Android11 2020-09-05
8257481 android-security-11.0.0_r54 Android11 2020-09-05
8157300 android-security-11.0.0_r53 Android11 2020-09-05
8042688 cho Android 11.0.0_r52 Android11 2020-09-05
8001874 android-security-11.0.0_r51 Android11 2020-09-05
7804787 Android Security-11.0.0_r50 Android11 2020-09-05
7786871 Android Security-11.0.0_r49 Android11 2020-09-05
Mã: 211001 android-11.0.0_r48 Android11 Pixel 5a (5G) 2021-10-01
Mã: 211001 android-11.0.0_r47 Android11 Pixel 5a (5G) 2021-10-01
RQ3A.211001.001 android-11.0.0_r46 Android11 Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5 2021-10-01
Mã: DD2A.210905.003 android-11.0.0_r45 Android11 Pixel 5a (5G) 2021-09-05
Mã: 210905002 android-11.0.0_r44 Android11 Pixel 5a (5G) 2021-09-05
RQ3A.210905.001 android-11.0.0_r43 Android11 Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5 2021-09-05
Mã: DD2A.210605.007 android-11.0.0_r42 Android11 Pixel 5a (5G) 2021-06-05
Mã: 210605 android-11.0.0_r41 Android11 Pixel 5a (5G) 2021-06-05
RQ3A.210805.001.A1 android-11.0.0_r40 Android11 Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5 2021-08-05
RQ3A.210705.001 android-11.0.0_r39 Android11 Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5 2021-07-05
RQ3A.210605.005 android-11.0.0_r38 Android11 Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5 2021-06-05
RQ2A.210505.003 android-11.0.0_r37 Android11 Pixel 4a (5G), Pixel 5 2021-05-05
RQ2A.210505.002 android-11.0.0_r36 Android11 Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4 XL 2021-05-05
RQ2A.210405.006 android-11.0.0_r35 Android11 Pixel 3, Pixel 3 XL 2021-04-05
RQ2A.210405.005 android-11.0.0_r34 Android11 Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5 2021-04-05
RQ2A.210305.007 android-11.0.0_r33 Android11 Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5 2021-03-05
RQ2A.210305.006 android-11.0.0_r32 Android11 Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5 2021-03-05
RQ1D.210205.004 android-11.0.0_r31 Android11 Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4a (5G), Pixel 5 2021-02-05
RQ1C.210205.006 android-11.0.0_r30 Android11 Pixel 4a (5G), Pixel 5 2021-02-05
RQ1A.210205.004 android-11.0.0_r29 Android11 Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5 2021-02-05
RQ1D.210105.003 android-11.0.0_r28 Android11 Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4a (5G), Pixel 5 2021-01-05
RQ1A.210105.003 android-11.0.0_r27 Android11 Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4a (5G), Pixel 4 XL, Pixel 5 2021-01-05
RQ1A.210105.002 android-11.0.0_r26 Android11 Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4a 2021-01-05
RP1A.201005.004.A1 android-11.0.0_r25 Android11 Pixel 2, Pixel 2 XL 2020-10-05
RQ1D.201205.012.A1 android-11.0.0_r24 Android11 Pixel 5, Pixel 4a (5G) 2020-12-05
RQ1A.201205.003.A1 android-11.0.0_r23 Android11 Pixel 3, Pixel 3 XL 2020-12-05
RQ1A.201205.011 android-11.0.0_r22 Android11 Pixel 5, Pixel 4a (5G) 2020-12-05
RQ1A.201205.008.A1 android-11.0.0_r21 Android11 Pixel 4, Pixel 4 XL 2020-12-05
RQ1A.201205.010 android-11.0.0_r20 Android11 Pixel 5, Pixel 4a (5G) 2020-12-05
RQ1A.201205.008 android-11.0.0_r19 Android11 Pixel 4a, Pixel 4, Pixel 4 XL 2020-12-05
RQ1A.201205.003 android-11.0.0_r18 Android11 Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 3 2020-12-05
RP1A.201105.002 android-11.0.0_r17 Android11 Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4 XL 2020-11-05
RD1B.201105.010 android-11.0.0_r16 Android11 Pixel 4a (5G), Pixel 5 2020-11-05
RD1A.201105.003.C1 android-11.0.0_r15 Android11 Pixel 4a (5G), Pixel 5 2020-11-05
RD1A.201105.003.B1 android-11.0.0_r14 Android11 Pixel 4a (5G), Pixel 5 2020-11-05
RD1A.201105.003.A1 android-11.0.0_r13 Android11 Pixel 4a (5G), Pixel 5 2020-11-05
Mã: DD1A android-11.0.0_r12 Android11 Pixel 4a (5G), Pixel 5 2020-11-05
RD1A.200810.022.A4 android-11.0.0_r11 Android11 Pixel 4a (5G), Pixel 5 2020-10-05
RD1A.200810.021.B3 android-11.0.0_r10 Android11 Pixel 4a (5G), Pixel 5 2020-10-05
RD1A.200810.020.A1 android-11.0.0_r9 Android11 Pixel 5 2020-10-05
RD1A.200810.021.A1 android-11.0.0_r8 Android11 Pixel 4a (5G), Pixel 5 2020-10-05
RD1A.200810.020 android-11.0.0_r7 Android11 Pixel 4a (5G), Pixel 5 2020-10-05
RP1A.201005.006 android-11.0.0_r5 Android11 Pixel 4a 2020-10-05
RP1A.201005.004 android-11.0.0_r4 Android11 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 2020-10-05
RP1A.200720.011 android-11.0.0_r3 Android11 Pixel 4a 2020-09-05
RP1A.200720.010 android-11.0.0_r2 Android11 Pixel 4a 2020-09-05
RP1A.200720.009 android-11.0.0_r1 Android11 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 2020-09-05
9383109 android-security-10.0.0_r75 Android10 2019-09-05
9371400 cho Android 10.0.0_r74 Android10 2019-09-05
9269285 android-security-10.0.0_r73 Android10 2019-09-05
9081069 cho Android 10.0.0_r72 Android10 2019-09-05
8979058 android-security-10.0.0_r71 Android10 2019-09-05
8894228 cho Android 10.0.0_r70 Android10 2019-09-05
8712615 Android Security-10.0.0_r69 Android10 2019-09-05
8600452 Android Security-10.0.0_r68 Android10 2019-09-05
8528209 android-security-10.0.0_r67 Android10 2019-09-05
8287684 Android Security-10.0.0_r66 Android10 2019-09-05
8257478 Android Security-10.0.0_r65 Android10 2019-09-05
8157299 android-security-10.0.0_r64 Android10 2019-09-05
8042689 android-security-10.0.0_r63 Android10 2019-09-05
7964643 android-security-10.0.0_r62 Android10 2019-09-05
7804786 android-security-10.0.0_r61 Android10 2019-09-05
7786870 Android Security-10.0.0_r60 Android10 2019-09-05
7678332 Android Security-10.0.0_r59 Android10 2019-09-05
7507835 Android Security-10.0.0_r58 Android10 2019-09-05
7483358 android-security-10.0.0_r57 Android10 2019-09-05
7427955 Android Security-10.0.0_r56 Android10 2019-09-05
7269719 Android Security-10.0.0_r55 Android10 2019-09-05
7250004 Android Security-10.0.0_r54 Android10 2019-09-05
7127522 Android Security-10.0.0_r53 Android10 2019-09-05
7070703 android-security-10.0.0_r52 Android10 2019-09-05
7023426 Android Security-10.0.0_r51 Android10 2019-09-05
6969601 Android Security-10.0.0_r50 Android10 2019-09-05
6893682 Android Security-10.0.0_r49 Android10 2019-09-05
6878114 android-security-10.0.0_r48 Android10 2019-09-05
6780337 android-10.0.0_r47 Android10 2019-09-05
6777444 android-10.0.0_r46 Android10 2019-09-05
QD4A.200805.003 android-10.0.0_r45 Android10 Pixel 4a 2020-08-05
QD4A.200805.001 android-10.0.0_r44 Android10 Pixel 4a 2020-08-05
QD4A.200317.027 android-10.0.0_r43 Android10 Pixel 4a 2020-05-05
QD4A.200317.024.A1 android-10.0.0_r42 Android10 Pixel 4a 2020-05-05
QQ3A.200805.001 android-10.0.0_r41 Android10 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 2020-08-05
QQ3A.200705.002 android-10.0.0_r40 Android10 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 2020-07-05
QQ3A.200605.002.A1 android-10.0.0_r39 Android10 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 2020-06-05
QQ3A.200605.002 android-10.0.0_r38 Android10 Pixel 3a, Pixel 3a XL 2020-06-05
QQ3A.200605.001 android-10.0.0_r37 Android10 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 2020-06-05
QQ2A.200501.001.B3 android-10.0.0_r36 Android10 Pixel 2, Pixel 2 XL 2020-05-05
QQ2A.200501.001.B2 android-10.0.0_r35 Android10 Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 2020-05-05
QQ2A.200501.001.A3 android-10.0.0_r34 Android10 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 2020-05-05
QQ2A.200405.005 android-10.0.0_r33 Android10 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 2020-04-05
QQ2A.200305.004.A1 android-10.0.0_r32 Android10 Pixel 4, Pixel 4 XL 2020-03-05
QQ2A.200305.003 android-10.0.0_r31 Android10 Pixel 4, Pixel 4 XL 2020-03-05
QQ2A.200305.002 android-10.0.0_r30 Android10 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL 2020-03-05
QQ1D.200205.002 android-10.0.0_r29 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2020-02-05
QQ1C.200205.002 android-10.0.0_r28 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2020-02-05
QQ1B.200205.002 android-10.0.0_r27 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2020-02-05
QQ1A.200205.002 android-10.0.0_r26 Android10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2 2020-02-05
QQ1D.200105.002 android-10.0.0_r25 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2020-01-01
QQ1C.200105.004 android-10.0.0_r24 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2020-01-01
QQ1B.200105.004 android-10.0.0_r23 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2020-01-01
QQ1A.200105.003 android-10.0.0_r22 Android10 Pixel 3 XL, Pixel 3 2020-01-01
QQ1A.200105.002 android-10.0.0_r21 Android10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2 2020-01-01
QQ1C.191205.016.A1 android-10.0.0_r20 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2019-12-05
QQ1B.191205.012.A1 android-10.0.0_r19 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2019-12-05
QQ1B.191205.011 android-10.0.0_r18 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2019-12-05
QP1A.191005.007.A3 android-10.0.0_r17 Android10 Pixel XL, Pixel 2019-10-06
QQ1A.191205.011 android-10.0.0_r16 Android10 Pixel 3a XL, Pixel 3a 2019-12-05
QQ1A.191205.008 android-10.0.0_r15 Android10 Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2 2019-12-05
QD1A.190821.014.C2 android-10.0.0_r14 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2019-11-05
QD1A.190821.014 android-10.0.0_r13 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2019-11-05
QD1A.190821.007.A3 android-10.0.0_r12 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2019-11-05
QP1A.191105.004 android-10.0.0_r11 Android10 Pixel 2 XL, Pixel 2 2019-11-05
QP1A.191105.003 android-10.0.0_r10 Android10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3 2019-11-05
QD1A.190821.011.C4 android-10.0.0_r9 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2019-10-05
QD1A.190821.011 android-10.0.0_r8 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2019-10-05
QD1A.190821.007 android-10.0.0_r7 Android10 Pixel 4 XL, Pixel 4 2019-10-05
5933585 android-10.0.0_r6 Android10 2019-09-05
QP1A.191005.007.A1 android-10.0.0_r5 Android10 Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 2019-10-06
QP1A.191005.007 android-10.0.0_r4 Android10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3 2019-10-05
QP1A.190711.020.C3 android-10.0.0_r3 Android10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3 2019-09-05
QP1A.190711.020 android-10.0.0_r2 Android10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 2019-09-05
QP1A.190711.019 android-10.0.0_r1 Android10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 2019-09-05
7925397 Android Security-9.0.0_r76 Pie 2018-08-05
7804785 Android Security-9.0.0_r75 Pie 2018-08-05
7786868 Android Security-9.0.0_r74 Pie 2018-08-05
7678331 Android Security-9.0.0_r73 Pie 2018-08-05
7507834 Android Security-9.0.0_r72 Pie 2018-08-05
7449186 Android Security-9.0.0_r71 Pie 2018-08-05
7427956 Android Security-9.0.0_r70 Pie 2018-08-05
7269718 Android Security-9.0.0_r69 Pie 2018-08-05
7249336 Android Security-9.0.0_r68 Pie 2018-08-05
7127521 Android Security-9.0.0_r67 Pie 2018-08-05
7070702 Android Security-9.0.0_r66 Pie 2018-08-05
7023409 Android Security-9.0.0_r65 Pie 2018-08-05
6969600 Android Security-9.0.0_r64 Pie 2018-08-05
6893678 Android Security-9.0.0_r63 Pie 2018-08-05
6826377 Android Security-9.0.0_r62 Pie 2018-08-05
6780336 android-9.0.0_r61 Pie 2018-08-05
6644287 android-9.0.0_r60 Pie 2018-08-05
6559974 android-9.0.0_r59 Pie 2018-08-05
6495666 android-9.0.0_r58 Pie 2018-08-05
6454888 android-9.0.0_r57 Pie 2018-08-05
6440158 android-9.0.0_r56 Pie 2018-08-05
6197209 android-9.0.0_r55 Pie 2018-08-05
6127072 android-9.0.0_r54 Pie 2018-08-05
6107734 android-9.0.0_r53 Pie 2018-08-05
6037698 android-9.0.0_r52 Pie 2018-08-05
5948683 android-9.0.0_r51 Pie 2018-08-05
5887210 android-9.0.0_r50 Pie 2018-08-05
5794013 android-9.0.0_r49 Pie 2018-08-05
5748468 android-9.0.0_r48 Pie 2018-08-05
PQ3B.190801.002 android-9.0.0_r47 Pie Pixel 3a XL, Pixel 3a 2019-08-01
PQ3A.190801.002 android-9.0.0_r46 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 2019-08-01
PQ3B.190705.003 android-9.0.0_r45 Pie Pixel 3a XL, Pixel 3a 2019-07-05
PQ3A.190705.003 android-9.0.0_r44 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3 2019-07-05
PQ3A.190705.001 android-9.0.0_r43 Pie Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 2019-07-05
PQ3B.190605.006 android-9.0.0_r42 Pie Pixel 3a XL, Pixel 3a 2019-06-05
PQ3A.190605.004.A1 android-9.0.0_r41 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3 2019-06-05
PQ3A.190605.003 android-9.0.0_r40 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 2019-06-05
PD2A.190115.032 android-9.0.0_r39 Pie Pixel 3a XL, Pixel 3a 2019-03-05
PD2A.190115.029 android-9.0.0_r38 Pie Pixel 3a XL, Pixel 3a 2019-03-05
PQ3A.190505.002 android-9.0.0_r37 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3 2019-05-05
PQ3A.190505.001 android-9.0.0_r36 Pie Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 2019-05-05
PQ2A.190405.003 android-9.0.0_r35 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 2019-04-05
PQ2A.190305.002 Android-9.0.0_r34 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 2019-03-05
PQ2A.190205.003 Android-9.0.0_r33 Pie Pixel XL, Pixel 2019-02-05
PQ2A.190205.002 android-9.0.0_r32 Pie Pixel 2 XL, Pixel 2 2019-02-05
PQ2A.190205,001 android-9.0.0_r31 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3 2019-02-05
PQ1A.190105.004 Android-9.0.0_r30 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 2019-01-05
PQ1A.181205.006.A1 android-9.0.0_r22 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3 2018-12-05
PQ1A.181205.006 android-9.0.0_r21 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3 2018-12-05
PQ1A.181205.002.A1 android-9.0.0_r20 Pie Pixel XL, Pixel 2018-12-05
PQ1A.181205.002 android-9.0.0_r19 Pie Pixel 2 XL, Pixel 2 2018-12-05
PPR2.181005.003.A1 android-9.0.0_r18 Pie Pixel XL, Pixel 2018-11-01
PPR1.181005.003.A1 android-9.0.0_r17 Pie Pixel XL, Pixel 2018-11-01
PQ1A.181105.017.A1 android-9.0.0_r16 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2 2018-11-05
PD1A.180720.031 android-9.0.0_r12 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3 2018-09-05
PD1A.180720.030 android-9.0.0_r11 Pie Pixel 3 XL, Pixel 3 2018-09-05
Mã PPR2.181005.003 android-9.0.0_r10 Pie Pixel XL, Pixel, Pixel 2 XL, Pixel 2 2018-10-05
Mã PPR1.181005.003 android-9.0.0_r9 Pie Pixel XL, Pixel 2018-10-05
PPR2.180905.006.A1 Android-9.0.0_r8 Pie Pixel XL, Pixel 2018-09-05
Mã PPR2.180905.006 android-9.0.0_r7 Pie Pixel XL, Pixel 2018-09-05
Mã PPR2.180905,005 Android-9.0.0_r6 Pie Pixel 2 XL, Pixel 2 2018-09-05
Mã PPR1.180905.003 Android-9.0.0_r5 Pie Pixel XL, Pixel 2018-09-05
PPR1.180610.011 Android-9.0.0_r3 Pie Pixel 2 XL, Pixel 2 2018-08-05
Mã PPR1.180610.010 android-9.0.0_r2 Pie Pixel XL, Pixel 2018-08-05
Mã PPR1.180610.009 Android-9.0.0_r1 Pie Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 2018-08-05
7678330 Android Security-8.1.0_r93 Oreo 2017-12-05
7507833 Android Security-8.1.0_r92 Oreo 2017-12-05
7449185 Android Security-8.1.0_r91 Oreo 2017-12-05
7427957 Android Security-8.1.0_r90 Oreo 2017-12-05
7269716 Android Security-8.1.0_r89 Oreo 2017-12-05
7249334 Android Security-8.1.0_r88 Oreo 2017-12-05
7127520 Android Security-8.1.0_r87 Oreo 2017-12-05
7070700 Android Security-8.1.0_r86 Oreo 2017-12-05
7023408 Android Security-8.1.0_r85 Oreo 2017-12-05
6969599 Android Security-8.1.0_r84 Oreo 2017-12-05
6893677 Android Security-8.1.0_r83 Oreo 2017-12-05
6826376 Android Security-8.1.0_r82 Oreo 2017-12-05
6780335 android-8.1.0_r81 Oreo 2017-12-05
6644286 android-8.1.0_r80 Oreo 2017-12-05
6560352 android-8.1.0_r79 Oreo 2017-12-05
6495665 android-8.1.0_r78 Oreo 2017-12-05
6454887 android-8.1.0_r77 Oreo 2017-12-05
6440157 android-8.1.0_r76 Oreo 2017-12-05
6197208 android-8.1.0_r75 Oreo 2017-12-05
6127071 android-8.1.0_r74 Oreo 2017-12-05
6107733 android-8.1.0_r73 Oreo 2017-12-05
6037697 android-8.1.0_r72 Oreo 2017-12-05
5948682 android-8.1.0_r71 Oreo 2017-12-05
5887208 android-8.1.0_r70 Oreo 2017-12-05
5794017 android-8.1.0_r69 Oreo 2017-12-05
5725752 android-8.1.0_r68 Oreo 2017-12-05
OPM8.190605.005 android-8.1.0_r67 Oreo Pixel C 2019-06-05
5650812 android-8.1.0_r66 Oreo 2017-12-05
OPM8.190605.003 android-8.1.0_r65 Oreo Pixel C 2019-06-05
OPM8.190505.001 android-8.1.0_r64 Oreo Pixel C 2019-05-05
OPM8.190405.001 android-8.1.0_r63 Oreo Pixel C 2019-04-05
OPM8.190305.001 android-8.1.0_r62 Oreo Pixel C 2019-03-05
OPM8.190205.001 android-8.1.0_r61 Oreo Pixel C 2019-02-05
OPM8.190105.002 android-8.1.0_r60 Oreo Pixel C 2019-01-05
OPM8.181205.001 android-8.1.0_r53 Oreo Pixel C 2018-12-05
OPM7.181205.001 android-8.1.0_r52 Oreo Nexus 5X, Nexus 6P 2018-12-05
OPM8.181105.002 android-8.1.0_r51 Oreo Pixel C 2018-11-05
OPM7.181105.004 android-8.1.0_r50 Oreo Nexus 5X, Nexus 6P 2018-11-05
OPM8.181005.003 android-8.1.0_r48 Oreo Pixel C 2018-10-05
OPM7.181005.003 android-8.1.0_r47 Oreo Nexus 5X, Nexus 6P 2018-10-05
OPM6.171019.030.K1 android-8.1.0_r46 Oreo Nexus 5X, Nexus 6P 2018-09-05
OPM4.171019.021.Z1 android-8.1.0_r45 Oreo Pixel C 2018-09-05
OPM6.171019.030.H1 android-8.1.0_r43 Oreo Nexus 5X, Nexus 6P 2018-08-05
OPM4.171019.021.Y1 android-8.1.0_r42 Oreo Pixel C 2018-08-05
OPM6.171019.030.E1 android-8.1.0_r41 Oreo Nexus 5X, Nexus 6P 2018-07-05
OPM4.171019.021.R1 android-8.1.0_r40 Oreo Pixel 2 XL 2018-07-05
OPM4.171019.021.Q1 android-8.1.0_r39 Oreo Pixel 2 2018-07-05
OPM4.171019.021.P1 android-8.1.0_r38 Oreo Pixel, Pixel XL 2018-07-05
OPM4.171019.021.N1 android-8.1.0_r37 Oreo Pixel C 2018-07-05
OPM2.171026.006.H1 android-8.1.0_r36 Oreo Pixel 2 XL 2018-07-05
OPM2.171026.006.G1 android-8.1.0_r35 Oreo Pixel 2 2018-07-05
OPM6.171019.030.B1 android-8.1.0_r33 Oreo Nexus 6P, Nexus 5X 2018-06-05
OPM4.171019.021.E1 android-8.1.0_r32 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2 2018-06-05
OPM4.171019.021.D1 android-8.1.0_r31 Oreo Pixel XL, Pixel 2018-06-05
OPM2.171026.006.C1 android-8.1.0_r30 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2 2018-06-05
OPM4.171019.016.C1 android-8.1.0_r29 Oreo Pixel C 2018-05-05
OPM4.171019.016.B1 android-8.1.0_r28 Oreo Pixel XL, Pixel, Pixel 2 XL, Pixel 2 2018-05-05
OPM4.171019.016.A1 android-8.1.0_r27 Oreo Nexus 5X 2018-05-05
OPM2.171019.029.B1 android-8.1.0_r26 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2 2018-05-05
OPM2.171019.029.A1 android-8.1.0_r25 Oreo Nexus 6P 2018-05-05
OPM4.171019.015.A1 android-8.1.0_r23 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2 2018-04-01
OPM5.171019.019 android-8.1.0_r22 Oreo Nexus 6P 2018-04-01
OPM3.171019.019 android-8.1.0_r21 Oreo Nexus 6P 2018-04-01
OPM2.171019.029 android-8.1.0_r20 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel, Nexus 5X 2018-04-05
OPM1.171019.026 android-8.1.0_r19 Oreo Pixel C 2018-04-05
OPM5.171019.017 android-8.1.0_r18 Oreo Nexus 5X, Nexus 6P 2018-03-05
OPM3.171019.016 android-8.1.0_r17 Oreo Nexus 5X, Nexus 6P 2018-03-05
OPM1.171019.022.A1 android-8.1.0_r16 Oreo Pixel C 2018-03-05
OPM1.171019.021 android-8.1.0_r15 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 2018-03-05
OPM5.171019.015 android-8.1.0_r14 Oreo Nexus 5X, Nexus 6P 2018-02-05
OPM3.171019.014 android-8.1.0_r13 Oreo Nexus 5X, Nexus 6P 2018-02-05
OPM1.171019.019 android-8.1.0_r12 Oreo Pixel 2 2018-02-05
OPM1.171019.018 android-8.1.0_r11 Oreo Pixel 2 XL 2018-02-05
OPM1.171019.016 android-8.1.0_r10 Oreo Pixel, Pixel XL, Pixel C 2018-02-05
OPM5.171019.014 android-8.1.0_r9 Oreo Nexus 5X, Nexus 6P 2018-01-05
OPM2.171019.016 android-8.1.0_r8 Oreo Pixel 2 2018-01-05
OPM3.171019.013 android-8.1.0_r7 Oreo Nexus 5X, Nexus 6P 2018-01-05
OPM1.171019.015 android-8.1.0_r6 Oreo Pixel C 2018-01-05
OPM1.171019.014 Android-8.1.0_r5 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 2018-01-05
OPM1.171019.013 Android-8.1.0_r4 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2 2018-01-05
OPM1.171019.012 Android-8.1.0_r3 Oreo Pixel XL, Pixel 2018-01-05
OPM2.171019.012 android-8.1.0_r2 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2 2017-12-05
OPM1.171019.011 Android-8.1.0_r1 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X 2017-12-05
6969596 Android Security-8.0.0_r54 Oreo 2017-10-01
6893676 Android Security-8.0.0_r53 Oreo 2017-10-01
6826375 Android Security-8.0.0_r52 Oreo 2017-10-01
6780349 android-8.0.0_r51 Oreo 2017-10-01
6644283 android-8.0.0_r50 Oreo 2017-10-01
6560351 android-8.0.0_r49 Oreo 2017-10-01
6495664 android-8.0.0_r48 Oreo 2017-10-01
6454886 android-8.0.0_r47 Oreo 2017-10-01
6349210 android-8.0.0_r46 Oreo 2017-10-01
6197207 android-8.0.0_r45 Oreo 2017-10-01
6127070 android-8.0.0_r44 Oreo 2017-10-01
6107732 android-8.0.0_r43 Oreo 2017-10-01
6037696 android-8.0.0_r42 Oreo 2017-10-01
5948681 android-8.0.0_r41 Oreo 2017-10-01
5887206 android-8.0.0_r40 Oreo 2017-10-01
5796467 android-8.0.0_r39 Oreo 2017-10-01
5729099 android-8.0.0_r38 Oreo 2017-10-01
5650811 android-8.0.0_r37 Oreo 2017-10-01
Mã OPR5.170623.014 android-8.0.0_r36 Oreo Nexus 6P 2017-12-01
Mã OPR4.170623.020 android-8.0.0_r35 Oreo Nexus 5X 2017-12-01
OPD3.170816.023 android-8.0.0_r34 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2 2017-11-05
OPD1.170816.025 Android-8.0.0_r33 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2 2017-11-05
OPR6.170623.023 android-8.0.0_r32 Oreo Nexus 5X 2017-11-05
OPR5.170623.011 android-8.0.0_r31 Oreo Nexus 6P 2017-11-05
OPR3.170623.013 Android-8.0.0_r30 Oreo Pixel XL, Pixel 2017-11-05
OPR2.170623.027 android-8.0.0_r29 Oreo Nexus Player 2017-11-05
Mã OPR1.170623.032 android-8.0.0_r28 Oreo Pixel XL, Pixel, Pixel C 2017-11-05
OPD3.170816.016 android-8.0.0_r27 Oreo Pixel 2 2017-11-05
OPD2.170816.015 android-8.0.0_r26 Oreo Pixel 2 2017-11-05
OPD1.170816.018 android-8.0.0_r25 Oreo Pixel 2 2017-11-05
OPD3.170816.012 android-8.0.0_r24 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2 2017-09-05
OPD1.170816.012 android-8.0.0_r23 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2 2017-09-05
OPD1.170816.011 android-8.0.0_r22 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2 2017-09-05
OPD1.170816.010 android-8.0.0_r21 Oreo Pixel 2 XL, Pixel 2 2017-09-05
Mã OPR5.170623.007 android-8.0.0_r17 Oreo Nexus 6P 2017-10-05
OPR4.170623.009 android-8.0.0_r16 Oreo Nexus 5X 2017-10-05
OPR3.170623.008 android-8.0.0_r15 Oreo Pixel XL, Pixel 2017-10-05
OPR1.170623.027 android-8.0.0_r13 Oreo Pixel XL, Pixel, Pixel C 2017-10-05
OPR6.170623.021 android-8.0.0_r12 Oreo Nexus Player 2017-09-05
OPR6.170623.019 android-8.0.0_r11 Oreo Nexus 6P 2017-09-05
Mã OPR4.170623.006 android-8.0.0_r10 Oreo Nexus 5X 2017-09-05
OPR3.170623.007 android-8.0.0_r9 Oreo Pixel XL, Pixel 2017-09-05
OPR1.170623.026 android-8.0.0_r7 Oreo Pixel XL, Pixel, Pixel C 2017-09-05
OPR6.170623.013 Android-8.0.0_r4 Oreo Nexus 5X, Nexus 6P 2017-08-05
OPR6.170623.012 Android-8.0.0_r3 Oreo Pixel XL, Pixel 2017-08-05
OPR6.170623.011 android-8.0.0_r2 Oreo Pixel XL, Pixel 2017-08-05
OPR6.170623.010 Android-8.0.0_r1 Oreo Pixel C 2017-08-05
5787804 Android-7.1.2_r39 Nougat 2017-10-01
5725750 android-7.1.2_r38 Nougat 2017-10-01
5650810 android-7.1.2_r37 Nougat 2017-10-01
N2G48H android-7.1.2_r36 Nougat 2017-10-05
NZH54D Android-7.1.2_r33 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-08-05
NKG47S android-7.1.2_r32 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-08-05
NHG47Q Android-7.1.2_r30 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-08-05
NJH47F android-7.1.2_r29 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-08-05
N2G48C android-7.1.2_r28 Nougat Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C 2017-08-05
NZH54B android-7.1.2_r27 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-07-05
47 triệu NKG android-7.1.2_r25 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-07-05
NJH47D android-7.1.2_r24 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-07-05
NHG47O android-7.1.2_r23 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-07-05
N2G48B android-7.1.2_r19 Nougat Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C 2017-07-05
N2G47Z android-7.1.2_r18 Nougat Nexus 5X 2017-07-05
NJH47B android-7.1.2_r17 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-06-05
NJH34C android-7.1.2_r16 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-06-05
NKG47L android-7.1.2_r15 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-06-05
NHG47N android-7.1.2_r14 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-06-05
N2G47X android-7.1.2_r13 Nougat Nexus Player 2017-06-05
N2G47W android-7.1.2_r12 Nougat Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C 2017-06-05
NHG47L android-7.1.2_r11 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-05-05
N2G47T android-7.1.2_r10 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-05-05
N2G47R android-7.1.2_r9 Nougat Nexus Player 2017-05-05
N2G47O android-7.1.2_r8 Nougat Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel XL, Pixel, Pixel C 2017-05-05
NHG47K android-7.1.2_r6 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-04-05
N2G47J Android-7.1.2_r5 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-04-05
N2G47H Android-7.1.2_r4 Nougat Nexus 6P, Nexus Player 2017-04-05
N2G47F Android-7.1.2_r3 Nougat Nexus 5X 2017-04-05
N2G47E android-7.1.2_r2 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-04-05
N2G47D Android-7.1.2_r1 Nougat Pixel C 2017-04-05
5787798 android-7.1.1_r61 Nougat 2017-10-01
5725749 android-7.1.1_r60 Nougat 2017-10-01
5650809 android-7.1.1_r59 Nougat 2017-10-01
N9F 27 triệu android-7.1.1_r58 Nougat Nexus 9 (volantis) 2017-10-05
NGI77B android-7.1.1_r57 Nougat Nexus 6 2017-10-05
N8I11F android-7.1.1_r56 Nougat Nexus 6 2017-10-05
N6F 27 triệu android-7.1.1_r55 Nougat Nexus 6 2017-10-05
N4F27P android-7.1.1_r54 Nougat Nexus 9 (volantisg) 2017-10-05
N9F27L Android-7.1.1_r53 Nougat Nexus 9 2017-09-05
NGI55D android-7.1.1_r52 Nougat Nexus 6 2017-09-05
N4F27O android-7.1.1_r51 Nougat Nexus 9 (volantisg) 2017-09-05
N8I11B android-7.1.1_r50 Nougat Nexus 6 2017-08-05
N9F27H android-7.1.1_r49 Nougat Nexus 9 (volantis) 2017-08-05
N6F27I android-7.1.1_r48 Nougat Nexus 6 2017-08-05
N4F27K android-7.1.1_r47 Nougat Nexus 9 (volantisg) 2017-08-05
N9F27F android-7.1.1_r46 Nougat Nexus 9 (volantis) 2017-07-05
N6F27H android-7.1.1_r45 Nougat Nexus 6 2017-07-05
N4F27I android-7.1.1_r44 Nougat Nexus 9 (volantisg) 2017-07-05
N9F27C android-7.1.1_r43 Nougat Nexus 9 (volantis) 2017-06-05
N6F27E android-7.1.1_r42 Nougat Nexus 6 2017-06-05
N4F27E android-7.1.1_r41 Nougat Nexus 9 (volantisg) 2017-06-05
N6F27C Android-7.1.1_r40 Nougat Nexus 6 2017-05-05
N4F27B Android-7.1.1_r39 Nougat Nexus 9 (volantis/volantisg) 2017-05-05
26 tháng 6 năm 2026 Android-7.1.1_r38 Nougat Nexus 6 2017-04-01
27 ngày đối với NOF2 android-7.1.1_r35 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-04-01
N4F26X Android-7.1.1_r33 Nougat Nexus 9 (volantis/volantisg) 2017-04-01
N4F26U android-7.1.1_r31 Nougat Nexus 5X, Nexus 6P 2017-04-01
N6F26U android-7.1.1_r28 Nougat Nexus 6 2017-03-05
26N android-7.1.1_r27 Nougat Nexus 6P 2017-03-05
27°C android-7.1.1_r26 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-03-05
27 tỷ NOF2 android-7.1.1_r25 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-03-05
N4F26T android-7.1.1_r24 Nougat Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 9 (volantis/volantisg), Pixel C 2017-03-05
NMF27D android-7.1.1_r23 Nougat Nexus Player 2017-03-05
NMF26X android-7.1.1_r22 Nougat Nexus Player 2017-02-05
26 W android-7.1.1_r21 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-02-05
NOF26V android-7.1.1_r20 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-02-05
N6F26R android-7.1.1_r17 Nougat Nexus 6 2017-02-05
26 nghìn android-7.1.1_r16 Nougat Nexus 6P 2017-02-05
N4F26Q android-7.1.1_r15 Nougat Nexus 9 (volantis/volantisg) 2017-02-05
N4F26O android-7.1.1_r14 Nougat Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C 2017-02-05
N6F26Q Android-7.1.1_r13 Nougat Nexus 6 2017-01-05
26 tháng 4 năm 2026 android-7.1.1_r12 Nougat Nexus 9 (volantis) 2017-01-01
N4F26J android-7.1.1_r11 Nougat Nexus 5X, Nexus 6P 2017-01-05
N4F26I android-7.1.1_r10 Nougat Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C 2017-01-05
NMF26V android-7.1.1_r9 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-01-05
NMF26U android-7.1.1_r8 Nougat Pixel XL, Pixel 2017-01-05
NMF26R android-7.1.1_r7 Nougat Nexus Player 2017-01-05
NMF26Q android-7.1.1_r6 Nougat Pixel XL, Pixel 2016-12-05
NMF26O Android-7.1.1_r4 Nougat Pixel XL, Pixel 2016-12-05
NMF26J Android-7.1.1_r3 Nougat Nexus Player 2016-12-05
NMF26H android-7.1.1_r2 Nougat Pixel C 2016-12-05
NMF26F android-7.1.1_r1 Nougat Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 9 (volantis/volantisg) 2016-12-05
63 NDE android-7.1.0_r7 Nougat Pixel XL, Pixel 2016-11-05
NDE63V android-7.1.0_r6 Nougat Pixel XL, Pixel 2016-11-05
NDE63U Android-7.1.0_r5 Nougat Pixel XL, Pixel 2016-11-05
NDE63P android-7.1.0_r4 Nougat Pixel XL, Pixel 2016-10-05
NDE63L android-7.1.0_r2 Nougat Pixel XL, Pixel 2016-10-05
63H (DE63) android-7.1.0_r1 Nougat Pixel XL, Pixel 2016-10-05
NBD92Y android-7.0.0_r36 Nougat 2019-03-01
NBD92Q Android-7.0.0_r35 Nougat 2017-11-01
NBD92N Android-7.0.0_r34 Nougat 2017-10-01
NBD92G Android-7.0.0_r33 Nougat Nexus 6 2017-04-01
NBD92F android-7.0.0_r32 Nougat Nexus 6 2017-04-01
NBD92E android-7.0.0_r31 Nougat Nexus 6 2017-03-05
NBD92D Android-7.0.0_r30 Nougat Nexus 6 2017-03-05
NBD91Z android-7.0.0_r29 Nougat Nexus 6 2017-02-05
NBD91Y android-7.0.0_r28 Nougat Nexus 6 2017-02-05
NBD91X android-7.0.0_r27 Nougat Nexus 6 2017-01-05
NBD91U android-7.0.0_r24 Nougat Nexus 6 2016-12-05
N5D91L android-7.0.0_r21 Nougat Nexus 5X 2016-11-05
NBD91P android-7.0.0_r19 Nougat Nexus 6 2016-11-05
91 nghìn NRD android-7.0.0_r17 Nougat Nexus 6P 2016-11-05
NRD91N android-7.0.0_r15 Nougat Nexus 5X, Pixel C, Nexus Player, Nexus 9 (volantis/volantisg) 2016-11-05
NBD90Z android-7.0.0_r14 Nougat Nexus 6 2016-10-05
NBD90X android-7.0.0_r13 Nougat Nexus 6P 2016-10-05
NBD90W android-7.0.0_r12 Nougat Nexus 5X 2016-10-05
NRD91D android-7.0.0_r7 Nougat Pixel C, Nexus Player, Nexus 9 (Wi-Fi) 2016-10-05
NRD90U android-7.0.0_r6 Nougat Nexus 6P 2016-09-06
NRD90T Android-7.0.0_r5 Nougat Nexus 6P 2016-09-06
NRD90 Android-7.0.0_r4 Nougat Nexus 5X 2016-09-06
NRD90R Android-7.0.0_r3 Nougat Nexus 5X, Nexus 9 (volantis), Nexus Player, Pixel C 2016-09-06
90 triệu NRD Android-7.0.0_r1 Nougat Nexus 5X, Nexus 9 (volantis), Nexus Player, Pixel C 2016-08-05
MOI10E android-6.0.1_r81 Marshmallow 2017-10-01
MOB31Z android-6.0.1_r80 Marshmallow 2017-07-01
MOB31T android-6.0.1_r79 Marshmallow Nexus 6 2017-02-01
MOB31S android-6.0.1_r78 Marshmallow Nexus 6 2017-01-05
M4B30Z android-6.0.1_r77 Marshmallow Nexus 5 2016-10-05
31 nghìn MOB android-6.0.1_r74 Marshmallow Nexus 6 2016-11-05
MMB31C Android-6.0.1_r73 Marshmallow Nexus 6 2016-11-05
M4B30X android-6.0.1_r72 Marshmallow Nexus 5 2016-10-05
MOB31H android-6.0.1_r70 Marshmallow Nexus 6 2016-10-05
300.000 VND android-6.0.1_r69 Marshmallow Nexus 6 2016-10-05
20 nghìn MTC android-6.0.1_r67 Marshmallow Nexus 5X 2016-09-06
MOB31E android-6.0.1_r66 Marshmallow Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 (volantis) 2016-09-06
MMB30W android-6.0.1_r65 Marshmallow Nexus 6 2016-09-06
MXC89L android-6.0.1_r63 Marshmallow Pixel C 2016-08-05
MTC20F android-6.0.1_r62 Marshmallow Nexus 5X, Nexus 6P 2016-08-05
30 TỶ ĐÔ LA MỸ android-6.0.1_r60 Marshmallow Nexus 5 2016-08-05
30X android-6.0.1_r59 Marshmallow Nexus 7 (lật/gỡ) 2016-08-05
30 W android-6.0.1_r58 Marshmallow Nexus 6, Nexus 9 (volantis/volantisg), Nexus Player 2016-08-05
MMB30S android-6.0.1_r57 Marshmallow Nexus 7 (deb) 2016-08-05
MM30R android-6.0.1_r56 Marshmallow Nexus 6 2016-08-05
89 nghìn MXC android-6.0.1_r55 Marshmallow Pixel C 2016-07-05
MTC19Z Android-6.0.1_r54 Marshmallow Nexus 5X 2016-07-05
MTC19X Android-6.0.1_r53 Marshmallow Nexus 6P 2016-07-05
MOB30P Android-6.0.1_r50 Marshmallow Nexus 5, Nexus 7 (flo/deb), Nexus 9 (volantis/volantisg), Nexus Player 2016-07-05
MOB30O android-6.0.1_r49 Marshmallow Nexus 6 2016-07-05
30 triệu MMB Android-6.0.1_r48 Marshmallow Nexus 7 (deb) 2016-07-05
30 nghìn MMB android-6.0.1_r47 Marshmallow Nexus 6 2016-07-05
30 TRIỆU android-6.0.1_r46 Marshmallow Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 (flo/deb), Nexus 9 (volantis/volantisg), Nexus Player 2016-06-01
MTC19V android-6.0.1_r45 Marshmallow Nexus 5X, Nexus 6P 2016-06-01
MOB30J Android-6.0.1_r43 Marshmallow Nexus 7 (lật/gỡ) 2016-05-01
MOB30I android-6.0.1_r42 Marshmallow Nexus 6 2016-05-01
MOB30H android-6.0.1_r41 Marshmallow Nexus 5 2016-05-01
MOB30G Android-6.0.1_r40 Marshmallow Nexus 9 (volantis/volantisg), Nexus Player 2016-05-01
89 MXC Android-6.0.1_r33 Marshmallow Pixel C 2016-06-01
890000 VND Android-6.0.1_r32 Marshmallow Pixel C 2016-05-01
MMB30J android-6.0.1_r28 Marshmallow Nexus 6, Nexus 7 (deb) 2016-06-01
MTC19T android-6.0.1_r25 Marshmallow Nexus 5X, Nexus 6P 2016-05-01
M5C14J Android-6.0.1_r31 Marshmallow Pixel C 2016-04-01
30 ngày MOB Android-6.0.1_r30 Marshmallow Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 (flo/deb), Nexus 9 (volantis/volantisg), Nexus Player 2016-04-02
MHC19Q android-6.0.1_r24 Marshmallow Nexus 5X, Nexus 6P 2016-04-02
MHC19J android-6.0.1_r22 Marshmallow Nexus 5X 2016-03-01
MHC19I android-6.0.1_r21 Marshmallow Nexus 6P 2016-03-01
MMB29X android-6.0.1_r20 Marshmallow Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 (deb), Nexus 9 (volantisg) 2016-04-02
14G MXC android-6.0.1_r18 Marshmallow Pixel C 2016-03-01
MMB29V android-6.0.1_r17 Marshmallow Nexus 5, Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 6P, Nexus 7 (flo/deb), Nexus 9 (volantis/volantisg) 2016-03-01
48T MXB android-6.0.1_r16 Marshmallow Pixel C 2016-02-01
MMB29U Android-6.0.1_r13 Marshmallow Nexus Player 2016-02-01
MM29R android-6.0.1_r12 Marshmallow Nexus 9 (volantis/volantisg) 2016-02-01
MMB29Q android-6.0.1_r11 Marshmallow Nexus 5, Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 6P, Nexus 7 (flo/deb) 2016-02-01
MM29T android-6.0.1_r10 Marshmallow Nexus Player 2016-01-01
MMB29S android-6.0.1_r9 Marshmallow Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 (volantis/volantisg) 2016-01-01
MMB29P (MMB29P) Android-6.0.1_r8 Marshmallow Nexus 5X, Nexus 6P 2016-01-01
MMB29O Android-6.0.1_r7 Marshmallow Nexus 7 (lật/gỡ) 2016-01-01
48 nghìn MXB Android-6.0.1_r5 Marshmallow Pixel C 2015-12-01
48J Android-6.0.1_r4 Marshmallow Pixel C 2015-12-01
29 triệu Android-6.0.1_r3 Marshmallow Nexus 6P, Nexus Player 2015-12-01
29 nghìn MMB Android-6.0.1_r1 Marshmallow Nexus 5, Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 7 (flo/deb), Nexus 9 (volantis/volantisg) 2015-12-01
MMB29N android-6.0.0_r41 Marshmallow Nexus 6P 2015-11-01
MDB08M android-6.0.0_r26 Marshmallow Nexus 5X, Nexus 6P 2015-11-01
MDB08L android-6.0.0_r25 Marshmallow Nexus 5X, Nexus 6P 2015-11-01
MDB08K android-6.0.0_r24 Marshmallow Nexus 6P 2015-10-01
MDB08I android-6.0.0_r23 Marshmallow Nexus 5X 2015-10-01
MDA89E android-6.0.0_r12 Marshmallow Nexus 5X 2015-10-01
MDA89D android-6.0.0_r11 Marshmallow Nexus 6P 2015-10-01
59B android-6.0.0_r7 Marshmallow Nexus 7 (deb) 2015-12-01
MRA58X android-6.0.0_r6 Marshmallow Nexus 6 2015-11-01
MRA58V Android-6.0.0_r5 Marshmallow Nexus 7 (lật/gỡ) 2015-11-01
MRA58U Android-6.0.0_r4 Marshmallow Nexus 7 (flo) 2015-10-01
MRA58N android-6.0.0_r2 Marshmallow Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 (flo/deb), Nexus 9 (volantis/volantisg), Nexus Player 2015-11-01
58 nghìn MRA android-6.0.0_r1 Marshmallow Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 (flo/deb), Nexus 9 (volantis/volantisg), Nexus Player 2015-10-01
49 triệu ringgit Malaysia android-5.1.1_r38 Lollipop Nexus 10 2016-07-05
49J android-5.1.1_r37 Lollipop Nexus 10 2016-04-01
49I android-5.1.1_r36 Lollipop Nexus 10 2016-03-01
49 giờ trái phép android-5.1.1_r35 Lollipop Nexus 10 2016-03-01
49 GMY android-5.1.1_r34 Lollipop Nexus 10 2016-02-01
49°C Android-5.1.1_r33 Lollipop Nexus 9 (volantisg), Nexus 10 2016-01-01
48Z MYR android-5.1.1_r30 Lollipop Nexus 6, Nexus 7 (deb), Nexus 9 (volantisg), Nexus 10 2015-12-01
28N android-5.1.1_r28 Lollipop Nexus 6 (CHỈ dành cho T-Mobile) 2015-11-01
48 tuổi android-5.1.1_r26 Lollipop Nexus 6 2015-11-01
48X android-5.1.1_r25 Lollipop Nexus 6, Nexus 7 (deb), Nexus 9 (volantisg), Nexus 10 2015-11-01
48 W android-5.1.1_r24 Lollipop Nexus 6
48 giờ (LVY) android-5.1.1_r23 Lollipop Nexus 6 (CHỈ dành cho Google Fi)
28 TRIỆU android-5.1.1_r22 Lollipop Nexus 6 (CHỈ dành cho T-Mobile)
48U android-5.1.1_r20 Lollipop Nexus 7 (deb)
48T ringgit Malaysia android-5.1.1_r19 Lollipop Nexus 4, Nexus 6, Nexus 9 (volantis/volantisg), Nexus 10
48°F android-5.1.1_r18 Lollipop Nexus 6 (CHỈ dành cho Google Fi)
28 NGHÌN lira Thổ Nhĩ Kỳ android-5.1.1_r17 Lollipop Nexus 6 (CHỈ dành cho T-Mobile)
48P android-5.1.1_r16 Lollipop Nexus 7 (deb)
48N android-5.1.1_r15 Lollipop Nexus Player
48 triệu ringgit Malaysia android-5.1.1_r14 Lollipop Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 (flo), Nexus 9 (volantis/volantisg), Nexus 10
LSY48E android-5.1.1_r13 Lollipop Nexus 6 (CHỈ dành cho Google Fi)
LYZ28J android-5.1.1_r12 Lollipop Nexus 6 (CHỈ dành cho T-Mobile)
48J android-5.1.1_r10 Lollipop Nexus Player
48I android-5.1.1_r9 Lollipop Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 (flo), Nexus 9 (volantis/volantisg), Nexus 10
48C android-5.1.1_r8 Lollipop Nexus 6 (CHỈ dành cho Google Fi)
48 GMY android-5.1.1_r6 Lollipop Nexus 7 (flo)
LYZ28E android-5.1.1_r5 Lollipop Nexus 6 (CHỈ dành cho T-Mobile)
47Z MYR Android-5.1.1_r4 Lollipop Nexus 6 (tất cả các nhà mạng ngoại trừ T-Mobile Hoa Kỳ)
48 tỷ ringgit Malaysia Android-5.1.1_r3 Lollipop Nexus 5
47X android-5.1.1_r2 Lollipop Nexus 9 (volantis)
47V của LMY android-5.1.1_r1 Lollipop Nexus 7 (flo/grouper), Nexus 10, Nexus Player
47O android-5.1.0_r5 Lollipop Nexus 4, Nexus 7 (flo/deb)
47 TRIỆU android-5.1.0_r4 Lollipop Nexus 6 (CHỈ dành cho T-Mobile)
47I android-5.1.0_r3 Lollipop Nexus 5, Nexus 6
47E android-5.1.0_r2 Lollipop Nexus 6
47D android-5.1.0_r1 Lollipop Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 (cá mú/cá rô phi), Nexus 10, Nexus Player
LRX22L Android-5.0.2_r3 Lollipop Nexus 9 (volantis/volantisg)
LRX22G Android-5.0.2_r1 Lollipop Nexus 7 (flo/deb/grouper/frapia), Nexus 10
LRX22C Android-5.0.1_r1 Lollipop Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6 (shamu), Nexus 7 (flo), Nexus 9 (volantis/volantisg), Nexus 10
LRX21V android-5.0.0_r7.0.1 Lollipop Nexus Player (fugu)
LRX21T android-5.0.0_r6.0.1 Lollipop Nexus 4
LRX21R android-5.0.0_r5.1.0.1 Lollipop Nexus 9 (volantis)
LRX21Q android-5.0.0_r5.0.1 Lollipop Nexus 9 (volantis)
LRX21P android-5.0.0_r4.0.1 Lollipop Nexus 7 (flo/grouper), Nexus 10
LRX21O android-5.0.0_r3.0.1 Lollipop Nexus 5 (hình búa), Nexus 6 (shamu)
21 triệu USD android-5.0.0_r2.0.1 Lollipop Nexus Player (fugu)
LRX21L android-5.0.0_r1.0.1 Lollipop Nexus 9 (volantis)
KTU84Q Android-4.4.4_r2 KitKat Nexus 5 (chỉ dành cho 2degrees/NZ, Telstra/AUS và Ấn Độ)
KHTU84P Android-4.4.4_r1 KitKat Nexus 5, Nexus 7 (flo/deb/grouper/rô phi), Nexus 4, Nexus 10
KTU84M android-4.4.3_r1.1 KitKat Nexus 5 (hình búa)
KTU84L Android-4.4.3_r1 KitKat Nexus 7 (flo/deb/grouper/frapia), Nexus 4, Nexus 10
KVT49L Android-4.4.2_r2 KitKat Nexus 7 (deb Verizon)
KOT49H Android-4.4.2_r1 KitKat Nexus 5, Nexus 7 (flo/deb/grouper/rô phi), Nexus 4, Nexus 10
KOT49E Android-4.4.1_r1 KitKat Nexus 5, Nexus 7 (flo/deb/grouper/rô phi), Nexus 4, Nexus 10
KRT16S Android-4.4_r1.2 KitKat Nexus 7 (flo/deb/grouper/frapia), Nexus 4, Nexus 10
16 triệu KRT Android-4.4_r1 KitKat Nexus 5 (hình búa)
JLS36I Android-4.3.1_r1 Jelly Bean Nexus 7 (deb)
JLS36C Android-4.3_r3 Jelly Bean Nexus 7 (deb)
JSS15R Android-4.3_r2.3 Jelly Bean Nexus 7 (flo)
JSS15Q android-4.3_r2.2 Jelly Bean Nexus 7 (flo)
JSS15J android-4.3_r2.1 Jelly Bean Nexus 7 (lật/gỡ)
JSR78D Android-4.3_r2 Jelly Bean Nexus 7 (deb)
JWR66Y Android-4.3_r1.1 Jelly Bean Galaxy Nexus, Nexus 7 (cá mú/cá rô phi), Nexus 4, Nexus 10
JWR66V Android-4.3_r1 Jelly Bean Galaxy Nexus, Nexus 7 (cá mú/cá rô phi), Nexus 4, Nexus 10
JWR66N android-4.3_r0.9.1 Jelly Bean Galaxy Nexus, Nexus 7 (grouper/frapia/flo), Nexus 4, Nexus 10
JWR66L android-4.3_r0.9 Jelly Bean Nexus 7
JDQ39E android-4.2.2_r1.2 Jelly Bean Nexus 4
JDQ39B android-4.2.2_r1.1 Jelly Bean Nexus 7
JDQ39 Android-4.2.2_r1 Jelly Bean Galaxy Nexus, Nexus 7, Nexus 4, Nexus 10
JOP40G android-4.2.1_r1.2 Jelly Bean Nexus 4
jOP40F android-4.2.1_r1.1 Jelly Bean Nexus 10
JOP40D Android-4.2.1_r1 Jelly Bean Galaxy Nexus, Nexus 7, Nexus 4, Nexus 10
JOP40C Android-4.2_r1 Jelly Bean Galaxy Nexus, Nexus 7, Nexus 4, Nexus 10
54 triệu android-4.1.2_r2.1 Jelly Bean
JZO54L android-4.1.2_r2 Jelly Bean
54K android-4.1.2_r1 Jelly Bean Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 7
[TÊN NGƯỜI] android-4.1.1_r6.1 Jelly Bean Nexus 7
JRO03R android-4.1.1_r6 Jelly Bean Nexus S 4G
[TÊN NGƯỜI] android-4.1.1_r5 Jelly Bean Galaxy Nexus
[TÊN NGƯỜI] android-4.1.1_r4 Jelly Bean Nexus S
JRO03H Android-4.1.1_r3 Jelly Bean
[TÊN NGƯỜI] android-4.1.1_r2 Jelly Bean Nexus S
[TÊN NGƯỜI] android-4.1.1_r1.1 Jelly Bean Nexus 7
JRO03C android-4.1.1_r1 Jelly Bean Galaxy Nexus
IMM76L android-4.0.4_r2.1 Bánh mì kẹp kem  
76 nghìn IMM Android-4.0.4_r2 Bánh mì kẹp kem Galaxy Nexus
Mã nhận dạng cho nhà quảng cáo (IMM76I) android-4.0.4_r1.2 Bánh mì kẹp kem Galaxy Nexus
Mã nhận dạng cho nhà quảng cáo (IMM76D) android-4.0.4_r1.1 Bánh mì kẹp kem Nexus S, Nexus S 4G, Galaxy Nexus
Mã nhận dạng cho nhà quảng cáo (IMM76) Android-4.0.4_r1 Bánh mì kẹp kem
IML77 android-4.0.3_r1.1 Bánh mì kẹp kem
IML74K Android-4.0.3_r1 Bánh mì kẹp kem Nexus S
iCL53F Android-4.0.2_r1 Bánh mì kẹp kem Galaxy Nexus
iTL41F android-4.0.1_r1.2 Bánh mì kẹp kem Galaxy Nexus
ITL41D android-4.0.1_r1.1 Bánh mì kẹp kem Galaxy Nexus
ITL41D Android-4.0.1_r1 Bánh mì kẹp kem Galaxy Nexus
GWK74 Android-2.3.7_r1 Gingerbread Nexus S 4G
GRK39F Android-2.3.6_r1 Gingerbread Nexus One, Nexus S
GRK39C android-2.3.6_r0.9 Gingerbread Nexus S
Hệ thống định vị toàn cầu GRJ90 Android-2.3.5_r1 Gingerbread Nexus S 4G
Hệ thống định vị toàn cầu GRJ22 Android-2.3.4_r1 Gingerbread Nexus One, Nexus S, Nexus S 4G
GRJ06D android-2.3.4_r0.9 Gingerbread Nexus S 4G
Hàm GRI54 android-2.3.3_r1.1 Gingerbread Nexus S
GRI40 Android-2.3.3_r1 Gingerbread Nexus One, Nexus S
GRH78C Android-2.3.2_r1 Gingerbread Nexus S
GRH78 Android-2.3.1_r1 Gingerbread Nexus S
GRH55 Android-2.3_r1 Gingerbread Phiên bản Gingerbread sớm nhất, Nexus S
76C Android-2.2.3_r2 froyo  
76 FRK android-2.2.3_r1 froyo
FRG83G Android-2.2.2_r1 froyo Nexus One
FRG83D android-2.2.1_r2 froyo Nexus One
FRG83 android-2.2.1_r1 froyo Nexus One
FRG22D Android-2.2_r1.3 froyo
FRG01B android-2.2_r1.2 froyo
91 franc Thuỵ Sĩ Android-2.2_r1.1 froyo Nexus One
85 tỷ franc Thuỵ Sĩ Android-2.2_r1 froyo Nexus One
EPF21B android-2.1_r2.1p2 Eclair  
81 ESE android-2.1_r2.1s Eclair
EPE54B android-2.1_r2.1p Eclair Nexus One
ERE27 Android-2.1_r2 Eclair Nexus One
79 ERD Android-2.1_r1 Eclair Nexus One
56 ESD Android-2.0.1_r1 Eclair
20 ESD Android-2.0_r1 Eclair  
DMD64 android-1.6_r1.5 Bánh vòng  
20 DRD20 android-1.6_r1.4
DRD08 android-1.6_r1.3
DRC92 android-1.6_r1.2

Định nghĩa về mã bản dựng

Trong Android 8.0.0 (Oreo) trở lên, các bản dựng cao hơn được xác định bằng định dạng mã bản dựng PVBB.YYMMDD.bbb[.Cn], trong đó:

 • P là chữ cái đầu tiên trong tên mã của bản phát hành trên nền tảng, ví dụ: O là Oreo. Đối với tên mã Android 10 trở lên, chữ cái tương đương sẽ được sử dụng, chẳng hạn như Q đối với Android 10 và R đối với Android 11.
 • V biểu thị ngành dọc được hỗ trợ. Theo quy ước, P đại diện cho nhánh của nền tảng chính.
 • BB là một mã bao gồm chữ và số cho phép Google xác định chính xác nhánh mã mà bản dựng được tạo.
 • YYMMDD xác định ngày bản phát hành được phân nhánh hoặc đồng bộ hoá với nhánh phát triển. Không phải lúc nào cũng là ngày chính xác mà bản dựng được tạo vì thông thường các biến thể nhỏ được thêm vào bản dựng hiện có sẽ sử dụng lại cùng một mã ngày với bản dựng hiện có.
 • bbb xác định các phiên bản riêng lẻ liên quan đến cùng một mã ngày, tuần tự bắt đầu bằng 001.
 • Cn là một chữ và số không bắt buộc dùng để xác định một bản sửa lỗi khẩn cấp ở đầu bản dựng PVBB.YYMMDD.bbb hiện có, bắt đầu từ A1.

Android 7.00 trở xuống sử dụng một mã bản dựng ngắn hơn (ví dụ: FRF85B), trong đó:

 • Chữ cái đầu tiên là tên mã của bộ bản phát hành, ví dụ: F là Froyo.
 • Chữ cái thứ hai là một mã nhánh cho phép Google xác định chính xác nhánh mã nơi bản dựng được tạo ra. Theo quy ước, R là nhánh phát hành chính.
 • Chữ cái thứ ba và hai số theo sau là mã ngày. Thư này tính các quý (A là quý 1 năm 2009, F là quý 2 năm 2010, v.v.). Hai số này đếm các ngày trong quý (F85 là ngày 24 tháng 6 năm 2010). Mã ngày không phải lúc nào cũng chính xác ngày tạo bản dựng vì các biến thể nhỏ được thêm vào bản dựng hiện có thường dùng lại mã ngày giống như bản dựng hiện có.
 • Chữ cái cuối cùng xác định từng phiên bản liên quan đến cùng một mã ngày, bắt đầu bằng A (ngầm ẩn và thường được bỏ qua để ngắn gọn).

Bản cập nhật bảo mật sử dụng Mã bản dựng chỉ ở dạng số (ví dụ: 7786871) và là một phần của bản phát hành mã nguồn dựa trên các nhánh điều chỉnh cho phiên bản cũ. Bạn có thể áp dụng các bản cập nhật bảo mật này cho các phiên bản Android trước đây.

Cuối cùng, các nhánh froyo, gingerbread, ics-mr0, ics-mr1, cũng như lập trình, lập trình Do đó, các nhánh này có thể chứa nhiều thay đổi bên cạnh các bản phát hành được gắn thẻ chính thức và có thể chưa được kiểm thử kỹ lưỡng.

Phân biệt giữa các bản phát hành

Để phân biệt giữa các bản phát hành, bạn có thể xem danh sách các thay đổi liên kết với từng dự án bằng cách phát lệnh sau đây và truyền vào đó hai thẻ nhánh:

repo forall -pc 'git log --no-merges --oneline branch-1..branch-2'

Ví dụ:

repo forall -pc 'git log --no-merges --oneline android-4.4.2_r2..android-4.4.2_r1'

Cách gửi kết quả đến tệp văn bản:

 repo forall -pc 'git log --no-merges --oneline android-4.4.2_r2..android-4.4.2_r1' > /tmp/android-4.4.2_r2-android-4.4.2_r1-diff.txt

Mô-đun GPL tổ ong

Đối với Honeycomb, toàn bộ mã nguồn của nền tảng sẽ không hoạt động. Tuy nhiên, các phần của Honeycomb được cấp phép theo GPL và LGPL có sẵn theo các thẻ sau.

Tạo Thẻ Ghi chú
HRI39 Android-3.0_r1 Phiên bản Honeycomb cũ nhất
HRI66 Android-3.0_r1.1
HWI69 android-3.0_r1.2
Hàm HRI83 android-3.0_r1.3
IMJ37 Android-3.1_r1
HTJ85B Android-3.2_r1
HTK55D Android-3.2.1_r1
HTK75D Android-3.2.1_r2
HLK75C Android-3.2.2_r1
75D Android-3.2.2_r2
HLK75F Android-3.2.4_r1
HLK75H Android-3.2.6_r1 Phiên bản Honeycomb mới nhất

Không có tệp kê khai nào chứa chính xác những mô-đun này, nhưng một số tệp kê khai cho phép tạo các thành phần đó. Các lệnh sau hoạt động cho 3.0_r1.1:

repo init -b main -m base-for-3.0-gpl.xml
repo sync
repo forall -c git checkout android-3.0_r1.1

Để sử dụng một phiên bản khác, hãy thay đổi tham số git checkout và tham số -m trong repo init (nếu cần). Lệnh git checkout sẽ xuất ra lỗi cho mọi dự án không phải GPL mà không tìm thấy thẻ.

Tên mã thiết bị

Bảng sau đây liệt kê tên mã thiết bị của các thiết bị của Google. Bạn có thể sử dụng các tên mã này để tạo chuỗi mục tiêu bản dựng dùng với lệnh lunch:

Thiết bị Tên mã
Pixel 8a akita
Pixel 8 Pro husky
Pixel 8 shiba
Pixel Fold đố vui
Máy tính bảng Pixel tangorpro
Pixel 7a linh miêu
Pixel 7 Pro báo đốm
Pixel 7 báo đốm
Pixel 6 Pro con quạ
Pixel 6 hoa oriole
Pixel 5 vây đỏ
Pixel 4a (5G) bramble
Pixel 4a cá mặt trời
Pixel 4 XL san hô
Pixel 4 ngọn lửa
Pixel 3a XL cá ngừ
Pixel 3a quan tài
Pixel 3 XL khắc đường chéo song song
Pixel 3 đường viền xanh dương
Pixel 2 XL đài môn
Pixel 2 mắt treo tường
Pixel XL đá marlin
Pixel cá cờ
Phím HiKey đi bộ đường dài
Nexus 6P cần thủ
Nexus 5X đầu bò
Nexus 6 chữ shamu
Nexus Player cá mập
Nexus 9 cá mập
Nexus 5 (GSM/LTE) hammerhead
Nexus 7 (Wi-Fi) dao lam (đỉnh)
Nexus 7 (Thiết bị di động) razorg (deb)
Nexus 10 mantaray (bộ sưu tập manta)
Nexus 4 xương rồng (mako)
Nexus 7 (Wi-Fi) nakasi (cá mú)
Nexus 7 (Thiết bị di động) nakasig (cá rô phi)
Galaxy Nexus (GSM/HSPA+) yakju (maguro)
Galaxy Nexus (Verizon) mysid (toro)
Galaxy Nexus (Thử nghiệm) mysidspr (toroplus)
Motorola Xoom (Wi-Fi Hoa Kỳ) màu xám đen
Nexus S soju (crespo)
Nexus S 4G sojus (crespo4g)