Thiết lập để phát triển AOSP (9.0 trở lên)

Trước khi tải xuống và tạo nhánh main của nguồn Android, hãy đảm bảo rằng phần cứng của bạn đáp ứng các yêu cầu cần thiết và phần mềm cần thiết đã được cài đặt đúng cách. Bạn cũng nên làm quen với các thuật ngữ sau:

Git
Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân phối nguồn mở và miễn phí. Android sử dụng Git cho các thao tác cục bộ như phân nhánh, xác nhận, khác biệt và chỉnh sửa. Để được hỗ trợ tìm hiểu Git, hãy tham khảo tài liệu về Git.
Bản tin phản hồi
Repo là một trình bao bọc Python dựa trên Git, giúp đơn giản hoá việc thực hiện các thao tác phức tạp trên nhiều kho lưu trữ Git. Repo không thay thế Git cho mọi thao tác quản lý phiên bản mà chỉ giúp các thao tác Git phức tạp trở nên dễ thực hiện hơn. Repo sử dụng các tệp kê khai để tổng hợp các dự án Git vào siêu dự án Android.
Tệp kê khai
Tệp kê khai là một tệp XML chỉ định vị trí đặt nhiều dự án Git trong nguồn Android trong cây nguồn AOSP (Dự án nguồn mở Android).

Đáp ứng yêu cầu về phần cứng

Máy trạm phát triển của bạn phải đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu sau đây về phần cứng:

 • Hệ thống 64 bit x86.

 • Tối thiểu 400 GB dung lượng ổ đĩa trống để thanh toán và tạo mã (250 GB để thanh toán + 150 GB để tạo bản dựng).

 • RAM tối thiểu 64 GB. Google sử dụng máy 72 lõi có RAM 64 GB để xây dựng Android. Với cấu hình phần cứng này, bạn sẽ mất khoảng 40 phút để hoàn tất một bản dựng Android đầy đủ và chỉ vài phút để tạo bản dựng tăng dần cho Android. Ngược lại, hệ thống sẽ mất khoảng 6 giờ để tạo một bản dựng đầy đủ với máy 6 nhân có RAM 64 GB.

Đáp ứng yêu cầu về hệ điều hành

Máy trạm phát triển của bạn phải chạy bất kỳ bản phân phối Linux 64 bit nào có GNU C Library (glibc) 2.17 trở lên.

Cài đặt các gói bắt buộc

Để xây dựng Android 11 trở lên, bạn phải sử dụng Ubuntu 18.04 trở lên. Để cài đặt các gói bắt buộc cho Ubuntu 18.04 trở lên, hãy chạy lệnh sau:

sudo apt-get install git-core gnupg flex bison build-essential zip curl zlib1g-dev libc6-dev-i386 x11proto-core-dev libx11-dev lib32z1-dev libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip fontconfig

Trong số các gói đã cài đặt, lệnh này sẽ cài đặt Git, dùng để tải nguồn AOSP xuống.

Cài đặt phần mềm cần thiết

Trước khi có thể làm việc với AOSP, bạn phải cài đặt OpenJDK, Make, Python 3 và Repo. Nhánh chính AOSP của Android đi kèm với các phiên bản tạo sẵn của OpenJDK, Make và Python 3, vì vậy, bạn không cần thực hiện các bước cài đặt bổ sung. Phần sau đây giải thích cách cài đặt Repo.

Cài đặt Repo

Làm theo các bước sau để cài đặt Repo:

 1. Tải xuống thông tin gói hiện tại:

  sudo apt-get update
  
 2. Chạy lệnh sau để cài đặt trình chạy Repo:

  sudo apt-get install repo
  

  Trình chạy Repo cung cấp một tập lệnh Python khởi chạy quy trình thanh toán và tải công cụ Repo đầy đủ xuống.

  Nếu thành công, hãy chuyển sang bước 4.

 3. (không bắt buộc) Cài đặt Repo theo cách thủ công bằng loạt lệnh sau:

  export REPO=$(mktemp /tmp/repo.XXXXXXXXX)
  curl -o ${REPO} https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo
  gpg --recv-keys 8BB9AD793E8E6153AF0F9A4416530D5E920F5C65
  curl -s https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo.asc | gpg --verify - ${REPO} && install -m 755 ${REPO} ~/bin/repo
  

  Ba lệnh đầu tiên thiết lập một tệp tạm thời, tải Repo xuống tệp và xác minh rằng khoá đã cung cấp khớp với khoá bắt buộc. Nếu các lệnh này thành công, lệnh cuối cùng sẽ cài đặt trình chạy Repo.

 4. Xác minh phiên bản trình chạy Repo:

  repo version
  

  Kết quả phải cho biết phiên bản 2.5 trở lên, ví dụ:

  repo launcher version 2.40

Đặt thư mục đầu ra thay thế

Theo mặc định, đầu ra của mỗi bản dựng được lưu trữ trong thư mục con out/ của cây nguồn phù hợp. Bạn có thể ghi đè thư mục này bằng cách xuất biến môi trường OUT_DIR. Ví dụ: nếu muốn lưu trữ dữ liệu đầu ra của mình trên một ổ khác, bạn có thể trỏ OUT_DIR đến ổ đó:

export OUT_DIR=my_other_drive

Tiếp theo là gì?