Flash bằng Android Flash Tool

Android Flash Tool là một công cụ chạy trên nền tảng web, cho phép bạn cài đặt ROM một bản dựng Android dựng sẵn vào thiết bị để phát triển và kiểm thử.

Android Flash Tool hỗ trợ các thiết bị sau:

Đáp ứng các yêu cầu

Để chạy Android Flash Tool, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Bật kết nối USB

Trước khi chạy Android trên một thiết bị, bạn phải bật kết nối USB:

 1. Bật tính năng mở khoá OEM và gỡ lỗi qua USB trong phần tuỳ chọn cho nhà phát triển:

  1. Trong ứng dụng Cài đặt, hãy nhấn vào Giới thiệu về điện thoại.
  2. Nhấn vào Số bản dựng 7 lần.
  3. Khi bạn thấy thông báo Bạn đã là nhà phát triển!, nhấn vào <-.
  4. Nhấn vào Hệ thống, sau đó nhấn vào Tuỳ chọn cho nhà phát triển.
  5. Bật tính năng Mở khoá OEMGỡ lỗi qua USB. Nếu không thể mở khoá OEM, hãy kết nối Internet để thiết bị có thể kiểm tra. Nếu cách này vẫn không hiệu quả, bạn có thể buộc xác nhận có mặt: Trong ứng dụng Trình quay số, hãy nhập *#*#ANALYTICS#*#* (*#*#2432546#*#*) (không cần có SIM). Sau khi nhập số điện thoại (không cần nhấn cuộc gọi), tin nhắn sẽ biến mất và thông báo thành công sẽ xuất hiện.

  Nếu bạn vẫn không dùng được tính năng mở khoá OEM, thì có thể nhà mạng đã khoá SIM của bạn và không thể mở khoá trình tải khởi động.

 2. Kết nối thiết bị với cổng USB trên máy trạm.

Cài đặt ROM thiết bị

 1. Nếu bạn có Cầu gỡ lỗi Android (adb) đang chạy trên máy của mình, hãy dừng dịch vụ adb trước khi tiếp tục để dịch vụ này không làm ảnh hưởng đến quá trình cài đặt ROM. Để dừng adb, hãy chạy:

  adb kill-server
  
 2. Trong trình duyệt trên máy trạm phát triển của bạn, hãy mở flash.android.com. Trang Chào mừng sẽ xuất hiện.

 3. Nhấp vào Cho phép truy cập ADB để cho phép công cụ này giao tiếp với thiết bị thử nghiệm thông qua adb.

 4. Nhấp vào Thêm thiết bị mới.

 5. Chọn thiết bị của bạn trong danh sách rồi nhấp vào Kết nối. Danh sách này có thể không chứa tên đầy đủ của thiết bị.

 6. Trên màn hình thiết bị, hãy chọn Always allow from this computer (Luôn cho phép từ máy tính này) rồi nhấp vào OK để chấp nhận kết nối gỡ lỗi qua USB.

 7. Chọn thiết bị đã kết nối trong trình duyệt.

 8. Tìm và chọn bản dựng của bạn trong danh sách. Bạn cũng có thể chọn các tuỳ chọn, chẳng hạn như xoá sạch thiết bị hoặc buộc cài đặt ROM tất cả các phân vùng.

 9. Để bắt đầu cài đặt ROM, hãy nhấp vào Cài đặt. Thiết bị khởi động lại và chuyển sang chế độ khởi động nhanh.

 10. Sau khi thông báo Cài đặt Flash hoàn tất xuất hiện, hãy ngắt kết nối thiết bị khỏi cáp USB.

Khắc phục lỗi chuyển qua USB

Đôi khi, các thiết bị Android gặp sự cố khi kết nối qua một số cổng hoặc bộ chia USB nhất định do thông lượng dữ liệu cao. Cách khắc phục lỗi khi chuyển:

 • Không sử dụng bộ chia USB. Quy định này áp dụng cho cả các kết nối qua màn hình.
 • Đừng sử dụng cáp nối dài hoặc bộ chuyển đổi USB nếu có thể.
 • Thử dùng một cổng USB khác. Các cổng sau thường đáng tin cậy hơn các cổng trước.
 • Nếu bạn đang sử dụng cổng USB C, hãy thử dùng cổng USB A.

Chuyển Pixel về bản dựng công khai

Nếu bạn muốn đưa thiết bị Pixel về bản dựng công khai, hãy sử dụng tuỳ chọn chuyển về chế độ công khai của Android Flash Tool.