Android là một phần mềm mã nguồn mở được tạo ra cho một loạt các thiết bị với các hệ số hình thức khác nhau. Tìm hiểu thêm về cách xây dựng và đóng góp cho nền tảng.
Giới thiệu
Tìm hiểu thêm về lịch sử của Android và cấu trúc của nền tảng.
Khởi đầu
Bắt đầu phát triển và thiết lập môi trường của bạn đúng cách.
Tải xuống
Tìm hiểu thêm về các công cụ kiểm soát nguồn và tải xuống mã nguồn hệ điều hành Android hoàn chỉnh.
Xây dựng
Làm theo hướng dẫn từng bước để xây dựng hệ điều hành Android cục bộ.
Tạo
Tạo và biên dịch các tùy chỉnh của riêng bạn sang hệ điều hành Android.
Đóng góp
Gửi đóng góp của riêng bạn cho Dự án nguồn mở Android.