Android là một kho phần mềm nguồn mở được tạo cho nhiều loại thiết bị với các kiểu dáng khác nhau. Tìm hiểu thêm về cách xây dựng và đóng góp cho nền tảng.
Giới thiệu
Tìm hiểu thêm về lịch sử của Android và cấu trúc của nền tảng.
Bắt đầu
Bắt đầu phát triển và thiết lập môi trường của bạn đúng cách.
Tải xuống
Tìm hiểu thêm về các công cụ kiểm soát nguồn và tải xuống mã nguồn hệ điều hành Android hoàn chỉnh.
Tạo
Làm theo hướng dẫn từng bước để xây dựng hệ điều hành Android cục bộ.
Kiểm thử
Kiểm tra các tùy chỉnh của bạn cho hệ điều hành Android.
Tạo
Tạo và biên dịch các tùy chỉnh của riêng bạn cho hệ điều hành Android.
Đóng góp
Gửi đóng góp của riêng bạn cho Dự án mã nguồn mở Android.
Cộng đồng
Tương tác và nhận trợ giúp từ cộng đồng Android.
Công cụ, bản dựng và tài liệu tham khảo liên quan
Kiểm tra các tùy chọn lệnh, bản dựng, định dạng tệp duy nhất và danh sách thiết bị.