Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

LocalDeveloper

public class LocalDeveloper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.LocalDeveloper


Phát hiện và trả về liệu đây có phải là nhà phát triển địa phương đang chạy Tradefed hay không.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

LocalDeveloper ()

Phương pháp công khai

static void main (String[] mainArgs)

Trả về mã lỗi 0 cho một nhà phát triển cục bộ và khác 0 cho một nhà phát triển cục bộ.

Các nhà xây dựng công cộng

LocalDeveloper

public LocalDeveloper ()

Phương pháp công khai

chính

public static void main (String[] mainArgs)

Trả về mã lỗi 0 cho một nhà phát triển cục bộ và khác 0 cho một nhà phát triển cục bộ.

Thông số
mainArgs String