Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

GetPreviousPassedHelper

public class GetPreviousPassedHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.GetPreviousPassedHelper


Người trợ giúp để có được các bộ lọc kiểm tra đã vượt qua trước đó.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

GetPreviousPassedHelper ()

Phương pháp công khai

getPreviousPassedFilters ( IConfiguration config)

Tìm nạp các bài kiểm tra đã vượt qua trước đó nếu có từ lần thử trước.

Các nhà xây dựng công cộng

GetPreviousPassedHelper

public GetPreviousPassedHelper ()

Phương pháp công khai

getPreviousPassedFilters

public  getPreviousPassedFilters (IConfiguration config)

Tìm nạp các bài kiểm tra đã vượt qua trước đó nếu có từ lần thử trước.

Thông số
config IConfiguration : Cấu hình để áp dụng bộ lọc để

Lợi nhuận
Danh sách các bài kiểm tra đã vượt qua trước đó.