Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

YamlClassOptionsParser

public class YamlClassOptionsParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.YamlClassOptionsParser


Người trợ giúp phân tích cú pháp thông tin người chạy thử nghiệm từ Cấu hình YAML Tradefed.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

YamlClassOptionsParser ( objList) YamlClassOptionsParser ( objList)

Phương pháp công khai

getClassesAndOptions ()

Các nhà xây dựng công cộng

YamlClassOptionsParser

public YamlClassOptionsParser ( objList)

Thông số
objList

Phương pháp công khai

getClassesAndOptions

public  getClassesAndOptions ()

Lợi nhuận