Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

NetworkNotAvailableException

public class NetworkNotAvailableException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NetworkNotAvailableException


Bị ném khi thiết bị không thể kết nối với mạng để thử nghiệm. Điều này thường bị ném nếu thiết bị không thể kết nối lại với wifi sau khi khởi động lại.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

NetworkNotAvailableException (String msg)

Tạo một NetworkNotAvailableException .

NetworkNotAvailableException (String msg, Throwable cause)

Tạo một NetworkNotAvailableException .

nhà thầu công cộng

NetworkNotAvailableException

public NetworkNotAvailableException (String msg)

Tạo một NetworkNotAvailableException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

NetworkNotAvailableException

public NetworkNotAvailableException (String msg, 
                Throwable cause)

Tạo một NetworkNotAvailableException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

cause Throwable : ERROR(/Throwable) gây ra lỗi kết nối.