Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TokenProviderHelper

public class TokenProviderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProviderHelper


Người trợ giúp cung cấp cho nhà cung cấp được liên kết với một mã thông báo cụ thể, để tìm hiểu xem thiết bị có hỗ trợ mã thông báo hay không.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

TokenProviderHelper ()

Phương pháp công khai

static ITokenProvider getTokenProvider ( TokenProperty param)

Trả về ITokenProvider liên kết với mã thông báo được yêu cầu.

Các nhà xây dựng công cộng

TokenProviderHelper

public TokenProviderHelper ()

Phương pháp công khai

getTokenProvider

public static ITokenProvider getTokenProvider (TokenProperty param)

Trả về ITokenProvider liên kết với mã thông báo được yêu cầu.

Thông số
param TokenProperty

Lợi nhuận
ITokenProvider