Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CreateUserPreparer

public class CreateUserPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
     ↳ com.android.tradefed.targetprep.CreateUserPreparer


Target preparer for creating user and cleaning it up at the end.

Summary

Public constructors

CreateUserPreparer()

Public methods

void setUp(TestInformation testInfo)
void tearDown(TestInformation testInfo, Throwable e)

Public constructors

CreateUserPreparer

public CreateUserPreparer ()

Public methods

setUp

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parameters
testInfo TestInformation

Throws
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

tearDown

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parameters
testInfo TestInformation

e Throwable

Throws
DeviceNotAvailableException