Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

DeviceFailsToBootError

public class DeviceFailedToBootError
extends BuildError

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BuildError
com.android.tradefed.targetprep.DeviceFailedToBootError


Ném nếu thiết bị không khởi động được sau khi được flash với bản dựng.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

DeviceFailedToBootError (String reason, DeviceDescriptor descriptor)

Xây dựng một (@link DeviceFailedToBootError} mới với thông báo lỗi chi tiết.

Nhà xây dựng công cộng

DeviceFailsToBootError

public DeviceFailedToBootError (String reason, 
                DeviceDescriptor descriptor)

Xây dựng một (@link DeviceFailedToBootError} mới với thông báo lỗi chi tiết.

Thông số
reason String : thông báo lỗi cung cấp thêm chi tiết về lỗi khởi động

descriptor DeviceDescriptor : ngoại lệ của thiết bị liên quan