Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

FlashingResourcesParser.AndroidInfo

public static class FlashingResourcesParser.AndroidInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.FlashingResourcesParser.AndroidInfo


Typedef cho Map<String, MultiMap<String, String>> . Định dạng được phân tích cú pháp hữu ích để lưu trữ dữ liệu được mã hóa trong ANDROID_INFO_FILE_NAME

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

AndroidInfo ()

Các nhà xây dựng công cộng

AndroidInfo

public AndroidInfo ()