Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ITargetCleaner

public interface ITargetCleaner
implementsITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ITargetCleaner


Giao diện này không được dùng nữa.
ráchDown đã được chuyển sang giao diện ITargetPreparer cơ sở.

Dọn dẹp thiết bị mục tiêu sau khi quá trình chạy thử nghiệm kết thúc.

Ví dụ: xóa phần mềm, thu thập số liệu, xóa các tệp tạm thời, v.v.

Lưu ý rằng nhiều ITargetCleaner có thể được chỉ định trong một cấu hình.