Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

RunBeforesWithInfo

public class RunBeforesWithInfo
extends Statement

java.lang.Object
org.junit.runners.model.Statement
com.android.tradefed.testtype.junit4.RunBeforesWithInfo


Xem thêm:

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RunBeforesWithInfo (Statement next, befores, TestInformation testInfo) RunBeforesWithInfo (Statement next, befores, TestInformation testInfo)

Phương pháp công khai

void evaluate ()

Các nhà xây dựng công cộng

RunBeforesWithInfo

public RunBeforesWithInfo (Statement next, 
         befores, 
        TestInformation testInfo)

Thông số
next Statement

befores

testInfo TestInformation

Phương pháp công khai

Thúc giục

public void evaluate ()