Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sdk28ModuleController

public class Sdk28ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk28ModuleController


Bộ điều khiển mô-đun để kiểm tra xem thiết bị có chạy trên SDK 28 (Android 9) trở lên hay không. Điều này được sử dụng để giải quyết vấn đề b / 78780430, trong đó trên thiết bị Android 8.1 armeabi-v7a, thiết bị đo đạc sẽ bị lỗi vì gói mục tiêu chỉ được chọn trước cho arm64.

Sử dụng bằng cách thêm dòng này vào AndroidTest.xml của bạn:

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

Sdk28ModuleController ()

Các nhà xây dựng công cộng

Sdk28ModuleController

public Sdk28ModuleController ()