Bộ điều khiển mô-đun Sdk28

public class Sdk28ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk28ModuleController


Bộ điều khiển mô-đun để kiểm tra xem thiết bị có chạy SDK 28 (Android 9) trở lên hay không. Điều này được sử dụng để khắc phục b/78780430, trong đó trên thiết bị Android 8.1 armeabi-v7a, thiết bị đo sẽ gặp sự cố do gói mục tiêu được chọn trước chỉ cho arm64.

Sử dụng bằng cách thêm dòng này vào AndroidTest.xml của bạn:

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

Sdk28ModuleController ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bộ điều khiển mô-đun Sdk28

public Sdk28ModuleController ()