Sdk28ModuleController

public class Sdk28ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk28ModuleController


Bộ điều khiển mô-đun để kiểm tra xem thiết bị có chạy trên SDK 28 (Android 9) trở lên hay không. Điều này được sử dụng để giải quyết b/78780430, trong đó trên thiết bị Android 8.1 armeabi-v7a, thiết bị sẽ gặp sự cố do gói mục tiêu được chọn trước chỉ dành cho arm64.

Sử dụng bằng cách thêm dòng này vào AndroidTest.xml của bạn:

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

Sdk28ModuleController ()

nhà thầu công cộng

Sdk28ModuleController

public Sdk28ModuleController ()