Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sdk29ModuleController

public class Sdk29ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk29ModuleController


Chỉ chạy thử nghiệm nếu thiết bị đang thử nghiệm là phiên bản SDK 29 trở lên.

Sử dụng bằng cách thêm dòng này vào AndroidTest.xml của bạn:

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

Sdk29ModuleController ()

Các nhà xây dựng công cộng

Sdk29ModuleController

public Sdk29ModuleController ()