Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sdk32ModuleController

public class Sdk32ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk32ModuleController


Chỉ chạy thử nghiệm nếu thiết bị được thử nghiệm là SDK phiên bản 32 trở lên.

Sử dụng bằng cách thêm dòng này vào AndroidTest.xml của bạn:

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

Sdk32ModuleController ()

nhà thầu công cộng

Sdk32ModuleController

public Sdk32ModuleController ()