Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sdk33ModuleController

public class Sdk33ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk33ModuleController


Chỉ chạy thử nghiệm nếu thiết bị đang thử nghiệm là phiên bản SDK 33 trở lên.

Sử dụng bằng cách thêm dòng này vào AndroidTest.xml của bạn:

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

Sdk33ModuleController ()

Các nhà xây dựng công cộng

Sdk33ModuleController

public Sdk33ModuleController ()