Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

InstantAppHandler

public class InstantAppHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.InstantAppHandler


Handler cho ModuleParameters#INSTANT_APP .

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

InstantAppHandler ()

Phương pháp công khai

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng đối với các mô-đun IConfiguration tham số module cụ thể thiết lập.

String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

Các nhà xây dựng công cộng

InstantAppHandler

public InstantAppHandler ()

Phương pháp công khai

applySetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng đối với các mô-đun IConfiguration tham số module cụ thể thiết lập. Ví dụ, đây có thể là các tùy chọn bổ sung cho người chuẩn bị hoặc các bài kiểm tra.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

Lợi nhuận
String