Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

NotMultiAbiHandler

public final class NotMultiAbiHandler
extends NegativeHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NotMultiAbiHandler


Trình xử lý đặc biệt thông báo cho SuiteModuleLoader rằng abi phụ không nên tạo mô-đun.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

NotMultiAbiHandler ()

Các nhà xây dựng công cộng

NotMultiAbiHandler

public NotMultiAbiHandler ()