NotMultiAbiHandler

public final class NotMultiAbiHandler
extends NegativeHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NotMultiAbiHandler


Trình xử lý đặc biệt thông báo cho SuiteModuleLoader rằng abi thứ cấp không được tạo mô-đun.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

NotMultiAbiHandler ()

nhà thầu công cộng

NotMultiAbiHandler

public NotMultiAbiHandler ()