Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

AppVersionFetcher.AppVersionInfo

public static final enum AppVersionFetcher.AppVersionInfo
extends Enum<AppVersionFetcher.AppVersionInfo>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.util.AppVersionFetcher.AppVersionInfo>
     ↳ com.android.tradefed.util.AppVersionFetcher.AppVersionInfo


App version info types.

Summary

Enum values

AppVersionFetcher.AppVersionInfo  VERSION_CODE

 

AppVersionFetcher.AppVersionInfo  VERSION_NAME

 

Public methods

static AppVersionFetcher.AppVersionInfo valueOf(String name)
static final AppVersionInfo[] values()

Enum values

VERSION_CODE

public static final AppVersionFetcher.AppVersionInfo VERSION_CODE

VERSION_NAME

public static final AppVersionFetcher.AppVersionInfo VERSION_NAME

Public methods

valueOf

public static AppVersionFetcher.AppVersionInfo valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
AppVersionFetcher.AppVersionInfo

values

public static final AppVersionInfo[] values ()

Returns
AppVersionInfo[]