Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

public static class ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget


Summary

Fields

public final String packageName

public final String runnerName

public final String targetName

Public constructors

InstrumentationTarget(String packageName, String runnerName, String targetName)

Public methods

int compareTo(ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget o)

boolean equals(Object object)

int hashCode()

boolean isShardable()

Returns true if this instrumentation target is shardable.

String toString()

Fields

packageName

public final String packageName

runnerName

public final String runnerName

targetName

public final String targetName

Public constructors

InstrumentationTarget

public InstrumentationTarget (String packageName, 
        String runnerName, 
        String targetName)

Parameters
packageName String

runnerName String

targetName String

Public methods

compareTo

public int compareTo (ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget o)

Parameters
o ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

Returns
int

equals

public boolean equals (Object object)

Parameters
object Object

Returns
boolean

hashCode

public int hashCode ()

Returns
int

isShardable

public boolean isShardable ()

Returns true if this instrumentation target is shardable.

Returns
boolean

toString

public String toString ()

Returns
String