Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

KeyStoreException

public class KeyStoreException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.KeyStoreException


Bị ném khi xảy ra lỗi lưu trữ khóa nghiêm trọng.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

KeyStoreException ()

Tạo một KeyStoreException .

KeyStoreException (String msg)

Tạo một KeyStoreException .

KeyStoreException (String msg, Throwable cause)

Tạo một KeyStoreException .

nhà thầu công cộng

KeyStoreException

public KeyStoreException ()

Tạo một KeyStoreException .

KeyStoreException

public KeyStoreException (String msg)

Tạo một KeyStoreException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

KeyStoreException

public KeyStoreException (String msg, 
                Throwable cause)

Tạo một KeyStoreException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

cause Throwable : ERROR(/Throwable) khiến thiết bị không khả dụng.