Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ปลาหมึก: Multi-tenancy และ Powerwashing

Cuttlefish multi-tenancy อนุญาตให้เครื่องโฮสต์ของคุณเปิดอุปกรณ์เสมือนจริงหลายเครื่องด้วยการเรียกใช้งานครั้งเดียว

เครื่องเสมือน Cuttlefish หลายเครื่องเหล่านี้สามารถแบ่งปันทรัพยากรดิสก์โฮสต์บางส่วนช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่ดิสก์ เครื่องเสมือนแต่ละเครื่องจะมีการซ้อนทับดิสก์ที่แตกต่างกันซึ่งครอบคลุมพาร์ติชั่น Android (เช่น super , userdata , boot ) การดัดแปลงใด ๆ กับดิสก์แขกจะถูกวางไว้ในแผ่นดิสก์ทับแขกที่เฉพาะเจาะจงทำให้เครื่องเสมือน Cuttlefish แต่ละเครื่องมีมุมมองแบบคัดลอก - เขียน - เขียนของพาร์ติชันดิสก์ เมื่ออุปกรณ์เสมือนแต่ละตัวเขียนข้อมูลเพิ่มเติมลงในมุมมองของดิสก์ไฟล์ซ้อนทับบนดิสก์โฮสต์จะมีขนาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากกำลังจับเดลต้าระหว่างสถานะดั้งเดิมและสถานะปัจจุบัน

ไฟล์ที่ซ้อนทับสามารถตั้งค่าใหม่เพื่อให้ดิสก์ Cuttlefish กลับสู่สถานะดั้งเดิม กระบวนการนี้เรียกว่าการ ล้าง ด้วยพลังงาน

หมายเลขอินสแตนซ์

อุปกรณ์ปลาหมึกสร้างและใช้ทรัพยากรบนโฮสต์ที่เชื่อมโยงกับ หมายเลขอินสแตนซ์ ตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อ adb ถูกเปิดเผยผ่านซ็อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์ TCP ที่พอร์ต 6520 สำหรับอุปกรณ์ Cuttlefish ด้วยหมายเลขอินสแตนซ์ 1 เมื่อเปิดใช้หลายอินสแตนซ์จะสร้างซ็อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์ TCP ที่พอร์ต 6520 สำหรับอุปกรณ์แรก 6521 สำหรับอุปกรณ์ที่สองและเพิ่มหมายเลขพอร์ตสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติมแต่ละรายการ

การแก้ไขจำนวนอินสแตนซ์ที่สนับสนุนสูงสุด

ทรัพยากรด้านโฮสต์เช่นอุปกรณ์เครือข่าย TAP ต้องได้รับการจัดสรรล่วงหน้าสำหรับเครื่องเสมือน Cuttlefish ตามค่าดีฟอลต์แล้วแพ็คเกจเดเบียนที่ ใช้ร่วมกัน ของ ปลาหมึกจะใช้ ทรัพยากรสำหรับหมายเลขอินสแตนซ์ 1 ถึง 10

สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการแก้ไข num_cvd_accounts ใน /etc/default/cuttlefish-common และรีสตาร์ทเซอร์วิส cuttlefish-common โดยการรันคำสั่งต่อไปนี้:

sudo systemctl restart cuttlefish-common

การควบคุมอินสแตนซ์ผู้เช่าหลายคน

ส่วนนี้อธิบายวิธีการเริ่มหยุดและอุปกรณ์ล้างด้วยพลังงาน สิ่งนี้ใช้กับการเรียกใช้ launch_cvd ทั้งแบบผู้เช่ารายเดียวและหลายราย

ที่เริ่มต้น

ในการเปิดใช้อุปกรณ์ Cuttlefish หลายตัวในครั้งเดียวใช้ --num_instances= N โดยที่ N คือจำนวนอุปกรณ์ที่จะเรียกใช้ อุปกรณ์จะเริ่มจากหมายเลขอินสแตนซ์ 1

launch_cvd --num_instances= N

หากต้องการเปลี่ยนหมายเลขอินสแตนซ์เริ่มต้นให้ทำหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เพิ่ม --base_instance_num= N ตั้งค่าสถานะด้วย N เป็นหมายเลขอินสแตนซ์แรก

    launch_cvd --base_instance_num= N
    
  • เรียกใช้ Cuttlefish ด้วยการจับคู่บัญชีผู้ใช้ vsoc- NN โดยที่ NN คือหมายเลขอินสแตนซ์ฐานในรูปแบบตัวเลขสองหลัก ตัวอย่างเช่นในการเรียกใช้ Cuttlefish ด้วยบัญชีผู้ใช้ vsoc- 01 ให้เรียกใช้:

    launch_cvd --base_instance_num= 1
    

การหยุด

หากต้องการหยุดอุปกรณ์ทั้งหมดที่เปิดใช้โดยการเรียกใช้งาน launch_cvd ครั้งล่าสุดให้รัน:

stop_cvd

powerwashing

หากต้องการเริ่มอุปกรณ์ในสถานะดั้งเดิม (สถานะจาก --resume=false ) ให้เพิ่ม --resume=false flag ด้วยคำสั่ง launch_cvd

// Launch and interact with your devices
launch_cvd --num_devices= N --daemon
// Stop all your devices
stop_cvd
// Restart devices in their original states
launch_cvd --daemon --num_devices= N --resume=false