Referencyjna aplikacja telewizyjna

W przypadku niektórych klas urządzeń z systemem Android TV, takich jak telewizory panelowe i dekodery operatora, wymagana jest aplikacja telewizyjna odtwarzająca treści telewizyjne na żywo. Kod źródłowy aplikacji referencyjnej jest dostępny w projekcie Android Open Source.

Na tej stronie znajduje się podsumowanie sposobu tworzenia i dostosowywania aplikacji telewizji systemowej opartej na telewizji na żywo dla urządzenia telewizyjnego z systemem Android.

Zależności

Aplikacja Live TV jest składnikiem platformy wejściowej TV (TIF) i nie można jej używać niezależnie od innych składników TIF. Różne gałęzie aplikacji mają różne zależności od poziomów API Androida:

Oddział Docelowy poziom API Minimalny poziom API
main 24 (Android 7.0) 23
android-live-tv 23 (Android 6.0) 21
android-live-tv-l-mr1 22 (Android 5.1) 21

Zdobądź źródło

Aby rozpocząć, wybierz wersję telewizji na żywo z Git. Poniższe instrukcje dotyczą aktualnej wersji Live TV. Aby użyć wcześniejszej wersji, przejdź do jednej z gałęzi Git wymienionych w poprzedniej tabeli.

mkdir live-tv && cd live-tv
repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest -b main
repo sync -j8 -c

Zbudować

Aby zbudować kod telewizji na żywo, uruchom:

. build/envsetup.sh
tapas LiveTv x86
make LiveTv

Naciskać

Użyj poniższego kodu, aby przesłać Live TV na urządzenie testowe:

adb install -r -d $OUT/system/priv-app/LiveTv/LiveTv.apk

Jeśli chcesz, aby aplikacja Live TV miała uprawnienia systemowe, użyj poniższego kodu, aby przekazać ją do /system/priv-app przy pierwszej instalacji:

adb push $OUT/system/priv-app/LiveTv/LiveTv.apk  /system/priv-app/LiveTv/

Test

Po zainstalowaniu Live TV na swoim urządzeniu sprawdź, czy jest ono prawidłowo zintegrowane, korzystając z poniższych testów, oprócz zestawu testów zgodności i testów CTS Verifier dla aplikacji telewizyjnej. Aby uruchomić wszystkie typy testów, musisz mieć podłączone urządzenie lub emulator.

Testy jednostkowe

adb shell logcat -c
m LiveTv TVTestInput TVUnitTests -j20 &&\
adb install -r -d $OUT/system/priv-app/LiveTv/LiveTv.apk &&\
adb install -r -d $OUT/system/app/TVTestInput/TVTestInput.apk && \
adb install -r -d $OUT/data/app/TVUnitTests/TVUnitTests.apk && \
adb shell pm clear com.android.providers.tv && \
adb shell pm clear com.android.tv && \
adb shell am instrument \
  -e testSetupMode unit \
  -w com.android.tv.testinput/.instrument.TestSetupInstrumentation &&\
adb shell input keyevent KEYCODE_HOME &&\
adb shell am instrument \
  -w 'com.android.tv.tests/android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner'

Testy funkcjonalne

adb shell logcat -c
m LiveTv TVTestInput TVFuncTests -j20 &&\
adb install -r -d $OUT/system/priv-app/LiveTv/LiveTv.apk &&\
adb install -r -d $OUT/system/app/TVTestInput/TVTestInput.apk && \
adb install -r -d $OUT/data/app/TVFuncTests/TVFuncTests.apk && \
adb shell pm clear com.android.providers.tv && \
adb shell pm clear com.android.tv && \
adb shell am instrument \
  -e testSetupMode func \
  -w com.android.tv.testinput/.instrument.TestSetupInstrumentation &&\
adb shell input keyevent KEYCODE_HOME &&\
adb shell am instrument \
  -w 'com.android.tv.tests.ui/android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner'

Testy Janka

Testy Jank wyszukują utracone klatki i opóźnienia w renderowaniu.

adb shell logcat -c
m LiveTv TVTestInput TVJankTests -j20 &&\
adb install -r -d $OUT/system/priv-app/LiveTv/LiveTv.apk &&\
adb install -r -d $OUT/system/app/TVTestInput/TVTestInput.apk &&\
adb install -r -d $OUT/data/app/TVJankTests/TVJankTests.apk &&\
adb shell pm clear com.android.providers.tv &&\
adb shell pm clear com.android.tv &&\
echo "Creating a lot of channels and EPG data, this may take a while" &&\
adb shell am instrument \
  -e testSetupMode jank \
  -w com.android.tv.testinput/.instrument.TestSetupInstrumentation &&\
adb shell input keyevent KEYCODE_HOME &&\
adb shell am instrument \
  -w 'com.android.tv.tests.jank/android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner'