Język opisu interfejsu HAL (HIDL) określa interfejs między warstwą HAL a jej użytkownikami. Definiuje typy i wywołania metod zebrane w interfejsach i pakietach. HIDL to system do komunikacji między bazami kodów, który może być kompilowany niezależnie i jest przeznaczony do komunikacji między procesami.
Warstwa HAL definiuje standardowy interfejs do zaimplementowania przez dostawców sprzętu, który umożliwia systemowi Android niezależność od implementacji sterowników niższego poziomu. Korzystanie z warstwy HAL umożliwia implementację funkcjonalności bez wpływania na system wyższego poziomu lub modyfikowania go.
Struktura testów ciągłych przeznaczona do uruchamiania testów na urządzeniach z systemem Android. Jest to aplikacja Java, która działa na komputerze-hoście i komunikuje się z jednym lub wieloma urządzeniami z Androidem za pomocą ddmlib przez adb.