Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English
Język opisu interfejsu HAL (HIDL) określa interfejs między warstwą HAL a jej użytkownikami. Definiuje typy i wywołania metod zebrane w interfejsy i pakiety. HIDL to system komunikacji między bazami kodów, który może być kompilowany niezależnie i jest przeznaczony do komunikacji między procesami.
HAL definiuje standardowy interfejs do zaimplementowania przez dostawców sprzętu, który umożliwia systemowi Android być niezależnym od implementacji sterowników niższego poziomu. Korzystanie z warstwy HAL umożliwia implementację funkcjonalności bez wpływania na system wyższego poziomu lub modyfikowania go.
Struktura testów ciągłych przeznaczona do uruchamiania testów na urządzeniach z systemem Android. Jest to aplikacja Java, która działa na komputerze-hoście i komunikuje się z jednym lub wieloma urządzeniami z Androidem za pomocą ddmlib przez adb.